Spring naar content

Aan de slag met MAST (Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Tijdig)

Vier simpele principes om aan de slag te gaan met gedragsinzichten

31 juli 2020

Maak het Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Tijdig (MAST). Met deze vier eenvoudige principes kunnen beleidsmedewerkers en uitvoerders in schuldhulpverlening het verschil maken en hun klanten veel beter ondersteunen naar gezond financieel gedrag. Wil je weten hoe? Met de handreiking ‘Aan de slag met MAST’ van Schouders Eronder kun je direct van start.

MAST

Als je wilt dat mensen bepaald gedrag gaan vertonen dan is het belangrijk om het gevraagde gedrag zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken. Zorg ervoor dat je gebruik maakt van sociale aspecten. Sluit je aan bij het moment waarop mensen het meest ontvankelijk zijn voor de boodschap, met andere woorden: communiceer tijdig. Het zal vaak voor komen dat je van meerdere principes gebruik maakt in een interventie.

MAST is een vertaling van het oorspronkelijke Engelse framework EAST© dat is ontworpen door het Behavioural Insights Team. Met dit framework krijgt wetenschappelijke kennis over gedrag een praktische vertaalslag naar beleid en uitvoering. Schouders Eronder heeft EAST© bruikbaar gemaakt voor schuldhulpverleners in Nederland en vertaald als MAST; Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Tijdig.  Centraal staan deze vier eenvoudige principes die meer inzicht geven in gedrag.

In de handreiking ‘Aan de slag met MAST’ krijg je tips hoe je interventies Makkelijker, Aantrekkelijker, Socialer en Tijdiger kunt maken. De tips geven je houvast bij het ontwerpen en verbeteren van je interventies en de communicatie naar klanten.

Gerelateerde artikelen

Gesprekstechnieken om mensen met schulden te motiveren

Deze handreiking geeft praktische tips voor gesprekken met mensen met schulden. Want hoe kun je hun schulden met ze bespreken? En hoe motiveer je ze om in actie te komen?…

Kerncijfers financieel gedrag in Nederland 2018

Hoe ervaren mensen hun financiële situatie? Wijzer in geldzaken ziet dat mensen tevredener zijn. Het platform ziet ook dat volwassenen nog moeite hebben met de financiële langetermijnplanning en jongeren met…