Spring naar content

Kerncijfers financieel gedrag in Nederland 2018

13 juni 2018

Hoe ervaren mensen hun financiële situatie? Wijzer in geldzaken ziet dat mensen tevredener zijn. Het platform ziet ook dat volwassenen nog moeite hebben met de financiële langetermijnplanning en jongeren met hun dagelijkse financiële keuzes.

Het platform Wijzer in geldzaken publiceert regelmatig cijfers over financieel gedrag van Nederlanders. Deze cijfers laten ontwikkelingen zien op het gebied van financieel welzijn en financieel gedrag. In de afgelopen jaren zijn volwassenen tevredener geworden over hun financiële situatie. Van de jongeren was in 2015 ruim de helft (55%) (zeer) tevreden met zijn financiële situatie. Daarnaast meet Wijzer in geldzaken jaarlijks de effecten van zijn eigen activiteiten en projecten.

Financiële situatie volwassenen

Volwassenen zijn de afgelopen jaren tevredener geworden over hun financiële situatie. Het vertrouwen in financiële organisaties zoals banken neemt – na de crisis – weer toe. Mensen kunnen beter rondkomen en hun spaargeld neemt langzaam toe. Nederlanders houden hun dagelijkse geldzaken ook beter in de gaten dan een aantal jaren geleden. Ze staan minder rood en betalen hun rekeningen vaker op tijd.

Niet alleen goed nieuws

Er zijn nog wel veel mensen die een beroep moeten doen op de schuldhulpverlening: in 2017 waren er 90.000 nieuwe aanmeldingen. 1 op de 3 Nederlanders had bovendien geen buffer om een grote uitgave op te kunnen vangen. Uit CBS-cijfers blijkt dat 3 miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar zijn. Mensen hebben nog steeds moeite met financiële planning op de langere termijn en het kiezen van financiële producten.

Financiële situatie jongeren

Van de jongeren was in 2015 ruim de helft (55%) (zeer) tevreden met zijn financiële situatie. Het percentage jongeren met een schuld daalde van 47% in 2013 naar 37% in 2015. Jongeren ervaren een schuld wel vaker als een probleem. Uit onderzoek van internationaal planbureau OESO blijkt ook dat 1 op de 5 jongeren niet de basisvaardigheden heeft die nodig zijn om de dagelijkse financiële beslissingen te nemen. En nog eens 1 op de 5 zit precies op dit niveau. Bovendien blijkt dat juist kwetsbare jongeren deze vaardigheden missen.

Projecten Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken heeft de afgelopen jaren verschillende projecten (interventies) ontwikkeld. Veel van die projecten zijn geëvalueerd.

Belangrijkste resultaten:

  • De Week van het geld is uitgegroeid tot een zeer bekende projectweek in het basisonderwijs: 97% van de leerkrachten kent dit project.
  • 43% van de leerlingen in groep 5 t/m 8 deed in 2018 mee aan de Week van het geld.
  • De Week van het geld blijkt een goede manier om te zorgen dat ouders met hun kinderen over geldzaken praten. 57% van de ouders die de Week van het geld kennen, praat met zijn kind(eren) over geld, tegenover 39% van de ouders die de projectweek niet kennen.
  • Elk jaar bestellen zo’n 20.000 klassen uit het basisonderwijs het materiaal van Wijzer in geldzaken (een bereik van ongeveer 0,5 miljoen leerlingen). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit materiaal werkt.
  • De Pensioen3daagse zorgt dat mensen (vooral 55-plussers) aandacht besteden aan hun pensioen. Bijna de helft van de doelgroep ondernam actie: mensen troffen bijvoorbeeld extra inkomensvoorzieningen of vroegen advies bij een deskundige.
  • Tijdens de Pensioen3daagse logden ruim 270.000 mensen in op Mijnpensioenoverzicht.nl (50% meer dan normaal).
  • De websites van Wijzer in geldzaken trokken 4 miljoen bezoekers per jaar.
  • De kwaliteit van het bezoek nam toe: 2 miljoen mensen bleven langer op de websites.
  • Deze groei komt vooral door de ontwikkeling van tools en rekenhulpen. Ongeveer 640.000 mensen gebruikten in 2017 een van de tools (AOW, pensioen en Wat betekent dit voor mij) en nog eens 600.000 de rekenhulpen.

Gerelateerde artikelen

Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag

De huidige interventies om gezond financieel gedrag te bevorderen werken niet. Er ligt te veel nadruk op de overdracht van kennis en te weinig op het vergroten van competenties, motivatie…

Aan de slag met MAST (Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Tijdig)

Maak het Makkelijk, Aantrekkelijk, Sociaal en Tijdig (MAST). Met deze vier eenvoudige principes kunnen beleidsmedewerkers en uitvoerders in schuldhulpverlening het verschil maken en hun klanten veel beter ondersteunen naar gezond…

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Hoe vaak doen jongeren online aankopen, hoeveel geld besteden ze daarbij en waaraan? En wat is de invloed van ouders op hun online financiële gedrag? Wijzer in geldzaken onderzocht het…