Spring naar content

85 procent dwangakkoorden succesvol

Zet ze vaker in

29 december 2023

42 procent van de dwangakkoorden wordt ingetrokken, omdat schuldeisers alsnog meewerken bij de aankondiging. Daarnaast wordt 43 procent van de dwangakkoorden door de rechter toegewezen. Er bestaat dus 85 procent kans op succes wanneer een dwangakkoord ingezet wordt. Ondanks dat het dwangakkoord een zeer effectief middel is, wordt het nog te weinig gebruikt. Wees goed voorbereid om rechters te kunnen overtuigen om mee te gaan met een dwangakkoord of een beroep op de hardheidsclausule.

Hiervoor biedt de NVVK samen met Bureau Wsnp de infographic ‘Dwangakkoord’ en de infographic ‘Hardheidsclausule’ aan. Daarnaast brengt Bureau Wsnp een ‘Routekaart verzoekschrift WSNP’ en een ‘Checklist verzoekschrift Wsnp’. De inzichten kunnen ingezet worden binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Infographic Dwangakkoord

De infographic Dwangakkoord ondersteunt hulpverleners met informatie over de te volgen route bij een dwangakkoord.

Infographic Hardheidsclausule

Door middel van de infographic Hardheidsclausule doet de hulp- en dienstverlener kennis op over het opstellen van een beroep op de hardheidsclausule. In de infographic wordt uitgelegd hoe de hardheidsclausule werkt. Daarbij zijn ook links opgenomen naar eerdere rechterlijke uitspraken.

Routekaart verzoekschrift Wsnp en de checklist

Een verzoekschrift voor toelating tot de Wsnp hoort bij de aanvraag voor een dwangakkoord. Door middel van de ‘Routekaart verzoekschrift Wsnp’ kun je puntsgewijs de belangrijkste criteria voor de toelating tot de Wsnp nagaan. Hierdoor kun je nagaan of je alle vereiste stappen hebt gezet en of de hulpvrager voldoet aan de belangrijkste vereisten.

Checklist verzoekschrift Wsnp

Door middel van de ‘Checklist verzoekschrift Wsnp‘ kun je nagaan of je verzoekschrift volledig is ingevuld, alle vereisten bijlage toegevoegd zijn en deze bijlage voldoende recent zijn.

Gerelateerde artikelen

Checklist verzoekschrift WSNP voor schuldhulpverleners

Een rechter heeft maar kort de tijd om een verzoekschrift WSNP te beoordelen. Voor de cliënt hangt er veel van af: wel of geen schuldsanering? Met deze checklist zorg je…

Medewerking schuldeisers minnelijke trajecten

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Bureau Bartels in de eerste helft van 2020 onderzoek gedaan naar de mate waarin schuldeisers meewerken binnen minnelijke trajecten. Moet de medewerking…