Spring naar content

Infographic werknemers met schulden

6 februari 2020

Veel werkgevers willen hun werknemers met financiële problemen wel helpen, maar weten niet hoe. Met dit stappenplan kunnen werkgevers bepalen welke hulp ze kunnen en willen bieden, en naar wie ze hun werknemers kunnen doorverwijzen.

Wat kunnen werkgevers doen om te voorkomen dat hun werknemers problematische schulden krijgen? En kunnen ze iets doen om schulden op te lossen? 

Panteia onderzocht hoe werkgevers omgaan met werknemers die financiële problemen hebben.
 
In deze infographic staan de belangrijkste onderzoeksresultaten en een stappenplan. Hiermee kunnen werkgevers bepalen hoe ze werknemers kunnen en willen helpen. En naar wie ze werknemers met financiële problemen kunnen verwijzen.
 
Want werknemers vinden het vaak lastig om met hun werkgever over hun financiële problemen te praten. Wees daarom als werkgever geen hulpverlener, maar word een goede doorverwijzer. 
 

Gerelateerde artikelen

Gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen

Het Nibud heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die werkgevers kunnen helpen om financiële problemen te signaleren bij hun werknemers. Ook bieden de hulpmiddelen handvatten die kunnen helpen om het gesprek over…

Whitepaper Arbeidsparticipatie en Schulden

Professionals werkzaam in het domein van arbeidsparticipatie zien vaak burgers in kwetsbare posities. Denk aan ouderen, laagopgeleiden en mensen met...

Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt

In dit onderzoek van de algemene rekenkamer wordt dieper ingegaan op de mate waarin mensen met flexibel werk op eigen kracht inkomensverlies kunnen opvangen. Hierbij wordt gekeken naar de verschillen…