Spring naar content

Initiatieven gericht op de aanpak van de schuldenproblematiek

7 mei 2018

Het kabinet wil de schuldenproblematiek breed aanpakken, met zoveel mogelijk partijen. In de bijlage bij de ‘Kamerbrief brede schuldenaanpak’ staan een aantal initiatieven om Kamerleden te laten zien hoeveel partijen al betrokken zijn bij de aanpak.

Veel partijen zetten zich in om de schuldenproblematiek aan te pakken. Bij de ‘Kamerbrief brede schuldenaanpak’ hoort een bijlage waarin het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aantal initiatieven opsomt. Zo kunnen Kamerleden zien hoe breed de schuldenaanpak is.

Het overzicht is niet volledig en geeft een korte beschrijving van de volgende initiatieven: 

  • Vroegsignalering door gemeenten;
  • Schouders Eronder: een landelijk programma gericht op kennisontwikkeling, innovatie en professionalisering van schuldhulp;
  • Divosa Benchmark Armoede & Schulden;
  • Schuldenlab070 van de gemeente Den Haag;
  • samenwerking tussen manifestpartijen (SVB, Belastingdienst, CAK, UWV, DUO en CJIB);
  • de schuldeiserscoalitie (een samenwerking tussen bedrijven);
  • Speaking Minds, een project waarin jongeren en beleidsmakers samenwerken om het taboe over armoede en schulden te doorbreken.

     

Gerelateerde artikelen

Handreiking ‘Aan de slag met lerende praktijken’

Schouders Eronder publiceert een handreiking ‘Aan de slag met lerende praktijken’ met daarin handvatten, geleerde lessen, succesfactoren en tips voor...

Verantwoord financieel gedrag bevorderen: wat werkt?

Verantwoord financieel gedrag van burgers is belangrijker dan ooit. Financiële educatie kan helpen om dit gedrag te bevorderen. Maar de beste resultaten bereik je als je educatie combineert met andere…

Schuldpreventiewijzer

In deze SchuldPreventiewijzer staat allereerst een strategisch stuk over het belang van schuldpreventie. Daarnaast wordt er een stappenplan aangeboden die...