Spring naar content

NVVK Jaarverslag 2021

21 januari 2022

Uit het jaarverslag van de NVVK is gebleken dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2021 ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van 2020. Daarnaast daalde het gemiddelde schuldbedrag voor het tweede jaar op rij: van gemiddeld €39.029 in 2019 naar gemiddeld €37.359 in 2021. Ook nam het aantal schuldenregelingen in 2021 af met 8,5% (van 19.204 naar 17.408).

De in 2020 ingezette trend waarbij schuldhulpverleners vaker kiezen voor saneringskredieten dan voor schuldbemiddelingen heeft zich het afgelopen jaar versterkt. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de NVVK. Hulpvragers krijgen met een saneringskrediet sneller schuldenrust en schuldhulpverleners verlichten hun administratieve inzet en kunnen meer tijd besteden aan bereik en begeleiding. Voor schuldeisers geldt dat zij de snelle afhandeling via het saneringskrediet verkiezen boven schuldbemiddeling en bijbehorende onzekerheid en administratieve kosten.

Een andere opvallende ontwikkeling is dat in 2021 vaker schuldhulpverlening aan ondernemers werd verleend. Een verduidelijking van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zorgde ervoor dat vanaf 1 januari 2021 alle gemeenten doordrongen waren van hun verplichting om ook kleine ondernemers te helpen bij schulden. Het onderwerp kreeg dan ook veel aandacht. Het gemiddelde schuldbedrag van ondernemers steeg echter wel van gemiddeld €95.000 in 2020 naar €112.673 in 2021. Een mogelijke verklaring hiervoor is de economische roerige tijd in het tweede coronajaar.

Gerelateerde artikelen

NVVK Jaarverslag 2018

In 2018 daalde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Maar de gemiddelde schuld steeg en het is nog steeds dezelfde groep die het niet redt. Branchevereniging NVVK zet de cijfers op…

NVVK Jaarverslag 2019

Uit het jaarverslag van de NVVK blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2019 met 3,4% is gestegen (van 86.200 naar 89.152). Voor 2020 wordt echter een grotere stijging…

NVVK Jaarverslag 2020

Uit het jaarverslag van de NVVK is gebleken dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2020 is gedaald ten opzichte...