Spring naar content

Jongeren en schulden

Eindverslag van een Fieldlab Zuidoost project

27 maart 2019

In Amsterdam Zuidoost krijgen jongeren al jaren hulp bij hun geldzaken. Toch hebben veel van hen nog steeds schulden. Hoe denken professionals en jongeren over de hulp die er op dit moment is? Wat werkt en wat kan beter?

Jongeren in Amsterdam Zuidoost kunnen al tientallen jaren hulp krijgen bij hun geldzaken. Toch hebben nog steeds veel jongeren schulden. Voor het onderzoek vulden bijna 1250 mbo’ers een vragenlijst in. Van hen heeft 2 op de 5 een betalingsachterstand.

Ook hebben de onderzoekers gevraagd aan jongeren en professionals hoe zij denken over de beschikbare hulp. Wat gaat goed en waar liggen de verbeterpunten?

Preventieve én structurele ondersteuning moet beter

Professionals vinden dat er meer preventieve ondersteuning nodig is. Ze zien dat jongeren vaak pas laat om hulp vragen, namelijk als ze al flinke problemen hebben.

Daarnaast moet de structurele ondersteuning beter. De jongeren verdwijnen nu uit beeld als hun probleem verholpen is. Veel van hen komen later weer terug omdat ze opnieuw in de problemen belanden.

Jongeren voelen zich serieus genomen

Jongeren hebben het gevoel dat de professionals hen serieus nemen en echt luisteren. Ze ervaren ruimte om over privézaken te praten, vertrouwen de professionals en voelen dat ze er niet alleen voor staan.

Het lukt de professionals om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Enkele andere punten waar professionals op letten en die goed werken, zijn:

  • je opstellen als gelijkwaardige gesprekspartner;
  • focussen op samenwerking;
  • concreet iets doen voor de jongeren bij het 1e contact;
  • geen verplichtingen aan de jongeren opleggen bij binnenkomst.

Gerelateerde artikelen

Financiële situatie alleenstaande jongeren Enschede

Alleenstaande jongeren die op zichzelf wonen, komen elke maand geld tekort. Of ze nu studeren, bijstand krijgen of een minimumloon verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Nibud in…

Toolkit begeleiding jongeren naar zelfstandigheid

In deze toolkit vinden gemeenten en professionals informatie en tips om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid. De toolkit geeft praktische informatie over wetgeving, het toekomstplan, stappenplannen…

The relationship between debt and crime

Naar de relatie tussen sociaaleconomische karakteristieken en criminaliteit is veel onderzoek gedaan. Het draait hierbij vooral om thema’s zoals de economische situatie van gezinnen, buurten en zaken zoals werkeloosheid. De…