Spring naar content

Jongvolwassenen en hun financiële doelen

21 mei 2022

Het Nibud heeft samen met de Rabobank een onderzoek verricht op het thema van financieel gezond leven. Dit rapport biedt inzicht in de financiële doelen van jongvolwassenen en de verschillende strategieën die zij gebruiken in het bereiken van deze doelen. Deze inzichten kunnen de Rabobank en het Nibud gebruiken om de voorlichting en dienstverlening aan jongvolwassenen te verbeteren. Voor dit onderzoek is een online survey gehouden onder jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar. De vragenlijst is ingevuld door 1.568 respondenten.

Hier volgen de resultaten.

Jongvolwassenen hebben verschillende doelen:

  • Levenssituatie en financiële situatie heeft invloed op de financiële doelen van jongvolwassenen.
  • Gemiddeld hebben jongvolwassenen 8,6 verschillende financiële doelen.
  • De top 3 financiële doelen: geld voor onvoorziene uitgaven, geld om leuke dingen te doen en een (ander) huis kopen.

Strategie om financiële doelen te behalen:

  • Jongvolwassenen noemen sparen het vaakst als strategie voor het bereiken van hun financiële doelen.
  • Jongvolwassenen proberen hun financiële doelen te bereiken door meer geld over te houden: inkomen verhogen en lasten verlagen.
  • Jongvolwassenen combineren vaak traditioneel beleggen en handelen in cryptovaluta voor toekomstige doelen, zoals eerder kunnen stoppen met werken en pensioen.

Doelen bereiken

In de enquête is gevraagd of de respondenten zich financieel voorbereiden. Dit kan op vier manieren: informatie opzoeken over het bereiken van een financiële doelstelling, inzicht in hoeveel geld ze nodig hebben om het doel te bereiken, inschatting maken hoeveel tijd het kost en geld opzij leggen voor een financiële doelstelling. Uit de enquête bleek dat jongvolwassenen alleen geld opzij zetten om hun financiële doel te bereiken. Jongvolwassenen kunnen dus planmatiger aan de slag gaan om hun financiële doelen te bereiken. Tot slot oriënteren de meeste jongvolwassenen zich op hun financiële doelen door met familie en vrienden te praten. Hierdoor zijn zij afhankelijk van hun kennissenkring en krijgen zij geen informatie van experts.

Conclusie

Naar aanleiding van dit rapport kan geconcludeerd worden dat jongvolwassenen actief bezig zijn met geld, maar ondersteuning nodig hebben om gericht en geïnformeerd hun financiële doelen te bereiken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bruikbaar voor de Rabobank en het Nibud om hun voorlichting aan jongvolwassenen te verbeteren.  De doelgroep heeft voornamelijk behoefte aan tips om doelen te behalen, informatie over hoeveel geld hiervoor nodig is en voorbeelden van hoe anderen hun doelen halen.

Gerelateerde artikelen

Podcast ‘Nooit een kwartje?’

Armoede brengt grote zorgen voor het hele gezin. De stress die armoede met zich meebrengt, voelen kinderen die opgroeien in...

Werkzame elementen bij jongereninterventies, gericht op het voorkomen van (mogelijke) betalingsachterstanden

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Save the Children een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende jongereninterventies die gericht zijn...

Onderzoek Week van het geld 2019

Hoe gaan kinderen in groep 6, 7 en 8 met geld om? Hoe denken ze over geld en wat vinden ze belangrijk?