Spring naar content

Een onbemind probleem

Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldenproblematiek.

1 oktober 2016

Hoe gaan overheden om met mensen met problematische schulden? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van die aanpak? Wat zijn de knelpunten van het huidige systeem en hoe kan het beter?De Universiteit van Tilburg zocht het antwoord op deze vragen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het rapport wijst op een aantal knelpunten van de schuldhulpverlening, zoals: 

  • Veel mensen met schulden krijgen geen hulp of krijgen te laat hulp;
  • Bij mensen die wél hulp krijgen van de gemeente, voldoet die hulp niet altijd aan de kwaliteitseisen;
  • De regels zijn te ingewikkeld. Daardoor wordt de situatie van mensen met schulden eerder erger dan beter. 

De auteurs geven adviezen om de schuldhulpverlening te verbeteren. 

Gerelateerde artikelen

Burgerperspectief op schuldhulpverlening

Hoe ervaren mensen de schuldhulp die zij krijgen? De Nationale ombudsman deed onderzoek en ontdekte knelpunten, zoals drempels voor toelating, gebrek aan maatwerk, lange doorlooptijden en slechte bereikbaarheid. Hij geeft…

Aanpak problematische schulden

Wat is er bekend over de aanpak van problematische schulden in Nederland? In 2016 ontbraken duidelijke landelijke cijfers. Zo weten Rijk en gemeenten niet hoeveel mensen precies in de schulden…

Wat kunt u concreet doen om een cliënt met schulden te helpen?

Schulden zijn een ingewikkeld probleem en elke schuldeiser werkt met eigen regels. Wat zijn de regels van bijvoorbeeld de overheid, het incassobureau of de Belastingdienst? Deze handreiking is bedoeld voor…