Spring naar content

Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren

Eindrapport

17 april 2019

Welk maatwerk bieden overheidsinstellingen als ze schulden incasseren? Sluit dat maatwerk ook aan bij de situatie van zwerfjongeren met schulden? En wat als een jongere schulden heeft bij meerdere overheidsinstellingen?

Zwerfjongeren hebben vaak schulden, ook bij de overheid, en weinig middelen om die schulden af te lossen. Daarom lukt het zwerfjongeren meestal niet om standaardbedragen in standaardtermijnen af te lossen. Zwerfjongeren hebben dus maatwerk nodig. 

Maatwerk bij landelijke overheidsinstellingen

Belastingdienst, CJIB, DUO, CAK en UWV willen maatschappelijk verantwoord incasseren. Daarom bieden ze maatwerk, zoals:

  • persoonlijke betalingsregelingen;
  • uitstel van betaling;
  • maatwerk dat helemaal is afgestemd op de persoon: instellingen bieden deze vorm van maatwerk aan bij ingewikkelde casussen, als eerdere oplossingen niet gewerkt hebben en als de schuldenaar echt gemotiveerd is. 

3 knelpunten voor zwerfjongeren

Het maatwerk van de overheid past niet altijd bij de problematiek van zwerfjongeren. 

  1. Het maatwerk van de overheidsinstellingen is niet toereikend  voor zwerfjongeren, omdat hun situatie vaak ingewikkeld is. En het op de persoon afgestemd maatwerk is voor hen onbereikbaar.
  2. Zwerfjongeren hebben geen adres. Zonder adres kunnen de instellingen geen schulden incasseren. Daarom zijn betalingsregelingen vaak niet mogelijk. Zodra jongeren wél op een adres worden ingeschreven, starten de incasso’s. Dat maakt de situatie van jongeren weer instabiel. Ook bestaat de kans dat ze zich terugtrekken uit de hulpverlening.
  3. Door hun ingewikkelde schulden en lage afloscapaciteit hebben zwerfjongeren vaak een schuldhulpverleningstraject nodig. Maar bij gemeenten komen zwerfjongeren vaak niet in aanmerking voor schuldhulpverlening, bijvoorbeeld omdat ze geen adres of inkomen hebben of omdat ze nog studeren. En als een jongere wél in een schuldhulpverleningstraject terechtkomt, wijzen overheidsinstellingen een regeling vaak af.

Gerelateerde artikelen

Wegwijzer incasso en maatwerk bij de overheid

Hoe verloopt de incasso bij Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO en UWV, en welke mogelijkheden hebben ze voor maatwerk? Een wegwijzer voor schuldhulpverleners.

Toolkit begeleiding jongeren naar zelfstandigheid

In deze toolkit vinden gemeenten en professionals informatie en tips om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid. De toolkit geeft praktische informatie over wetgeving, het toekomstplan, stappenplannen…

Kamerbrief voortgang Brede Schuldenaanpak

De staatssecretaris SZW informeert de Kamer over alle initiatieven en maatregelen die er in 2018-2019 zijn genomen binnen het Actieplan Brede Schuldenaanpak.