Spring naar content

Mensbeelden bij beleid

4 oktober 2022

Een mensbeeld is een veronderstelling over wat mensen willen, kunnen en hoe ze zich gedragen. Beleidsmakers zijn zich vaak niet bewust van de mensbeelden waar ze vanuit gaan bij het maken van beleidskeuzes. De mensbeelden zijn bijvoorbeeld te optimistisch of juist te somber. Hierdoor worden mensen verkeerd ingeschat en kunnen ze tussen wal en schip terechtkomen of tekortgedaan worden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft daarom een essay geschreven waarin wetenschappelijke kennis over mensbeelden in beleid op een rij wordt gezet en daarnaast handvaten worden aangeboden zodat beleidsmedewerkers tot realistischer mensbeelden kunnen komen.

Een van deze handvaten is het voeren van gesprekken over mensbeelden en de mogelijke consequenties die deze mensbeelden kunnen hebben. Daarnaast kan het nuttig zijn om het uiteenzetten van mensbeelden een vaste plek te geven in evaluaties over het beleid. Hierdoor zal het duidelijk worden wat de effecten zijn van de mensbeelden op het leven van de mensen zelf.

Gerelateerde artikelen

Evaluatie Individuele studietoeslag

Werken om je studie te betalen is voor studenten met een beperking niet altijd mogelijk. Ze kunnen daarom sinds 2015 een speciale studietoeslag krijgen. Maar de inspectie maakt zich zorgen…

Infographic werknemers met schulden

Veel werkgevers willen hun werknemers met financiële problemen wel helpen, maar weten niet hoe. Met dit stappenplan kunnen werkgevers bepalen welke hulp ze kunnen en willen bieden, en naar wie…

Handreiking om huisuitzettingen te voorkomen

Het proces van betalingsachterstanden tot huisuitzetting verloopt in fasen. In elke fase heb je nog mogelijkheden om huisuitzetting te voorkomen. Vooral voor kinderen is huisuitzetting ingrijpend. Daarom is het extra…