Spring naar content

De impact van schulden- en bijstandsbeleid op gezondheid

18 december 2023

In Nederland bestaan grote gezondheidsverschillen: mensen met minder geld leven korter en korter in goede gezondheid. Sociale voorzieningen, zoals schuldhulpverlening en bijstandsregelingen, kunnen de gezondheid van mensen met minder geld beschermen, maar deze kunnen ook onbedoeld een negatieve gezondheidsimpact hebben.

Wageningen Universiteit, Utrecht Universiteit, Universiteit Leiden en Hogeschool Utrecht hebben in bestaande literatuur gekeken hoe binnen (de uitvoering van) schulden- en bijstandsbeleid gezondheid beïnvloedt en voor wie en onder welke omstandigheden dat werkt. Hierbij hebben ze gekeken naar:

 • de impact van verschillende aspecten op de gezondheid
 • de implicaties voor beleid van de de verschillende aspecten

De impact op gezondheid

Er is gekeken naar de impact en implicaties van de volgende aspecten van sociaal beleid op gezondheid:

 • Sociaal financiële hulpverlening
 • Regels en sancties
 • Hoogte van uitkeringen
 • Activerend arbeidsmarktbeleid
 • Doorstromen naar regulier werk
 • Plaatsing op werkplekken
 • Publiek-private samenwerkingen voor baancreatie voor bijstandsgerechtigden
 • Het hebben van een beperking bij gebruik van sociaal beleid
 • Sollicitatieplicht
 • Vermindering van verplichtingen
 • Basisinkomen

Onderzoeksprogramma

Dit onderzoek is een onderdeel van een onderdeel van een groter onderzoeksprogramma ‘De impact van sociaal beleid op gezondheid‘. Betrokken organisaties hierbij zijn Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden en I&O Research Gemeente Amsterdam. Met financiering van de Nationale Wetenschapsagenda, mogelijk gemaakt door NWO en ZonMw.

Gerelateerde artikelen

Eenvoud loont: oplossingen om schulden te voorkomen

Bij veel mensen stapelen de schulden zich op. De RVS adviseert: maak regels en systemen eenvoudiger. Zorg dat mensen hulp krijgen vóórdat ze in de financiële problemen komen. En neem…

Van overleven naar bloeien

RVS adviseert duurzame ondersteuning voor mensen in bestaansonzekerheid.

Infographic ‘Samenhang armoede, schulden en gezondheid’

In deze infographic zie je welk effect armoede heeft op lichamelijke en mentale gezondheid. Ook wordt duidelijk welke leefomstandigheden een rol spelen bij de samenhang tussen armoede en gezondheid.