Spring naar content

Neem iedereen mee

Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

1 december 2020

Veel werkenden ondervinden de gevolgen van de coronacrisis, maar sommige groepen lopen meer risico op langdurige werkloosheid en financiële problemen. Het gaat hier bijvoorbeeld om jongeren die willen gaan werken, of die net zijn begonnen met werken. Ook mensen met een migratieachtergrond of met een arbeidsbeperking lopen extra risico. Veel van deze mensen hadden al voor het uitbreken van de coronacrisis een achterstand op de arbeidsmarkt. 

In dit rapport roept De Denktank Coronacrisis op om deze groepen niet achteraan in de rij te laten aansluiten. Met dit uitgangspunt worden er zeven aanbevelingen gedaan. 

De aanbeveling die centraal staat is: neem iedereen mee, ook diegenen die achteraan lopen. Voor kwetsbare groepen is specifieke aandacht nodig. Deze groepen zijn divers en daarom is de benodigde aanpak anders dan bij andere groepen. 
Er kan hierbij worden gedacht aan job-coaching op afstand, maar ook aan extra taallessen en digitale vaardigheden voor statushouders en laaggeletterden. 

De tweede aanbeveling luidt: richt je ook nu op een inclusieve arbeidsmarkt actief. Het benoemen van diversiteit binnen bedrijven blijft een belangrijk aandachtspunt. Meer diversiteit binnen een bedrijf zorgt voor meer succes op de lange termijn. 

Hulpvraag als uitgangspunt
De Denktank stelt ook dat het belangrijk is om de mensen te betrekken om wie het gaat. De ervaringen van de doelgroep en de hulpvragen moeten centraal staan. Ga ook na wat werkgevers precies nodig hebben om deze kwetsbare groepen goed te kunnen helpen. 

Face-to-face dienstverlening en maatwerk
Voor re-integratie op de arbeidsmarkt is een blijvende inzet op face-to-face dienstverlening, persoonlijke aandacht en maatwerk nodig voor de kwetsbare groepen. Scholing kan een deel zijn van de specifieke aanpak. Tenslotte pleit de Denktank ervoor dat maatregelen worden afgestemd op wat de uitvoeringsinstanties daadwerkelijk kunnen realiseren.

Vooruitgang geboekt
Ook binnen deze groepen zijn mensen die zichzelf kunnen redden. Er is de afgelopen jaren aan extra activiteiten voor deze groepen gewerkt. Zo hebben werkgevers zich bijvoorbeeld ingezet om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden. Steeds meer mensen, ook zij met een afstand tot de arbeidsmarkt, vonden hierdoor werk. De verschuiving naar meer inclusie en diversiteit op de werkvloer is in volle gang. Deze vooruitgang mag echter niet tot stilstand komen, ook niet door de coronacrisis.  
 

Gerelateerde artikelen

Stresstest huishoudens

Het CPB en de AFM hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse huishoudens financiële schokken kunnen opvangen. Het onderzoek richt zich op de vraag of huishoudens in staat…

Handreiking: Signaleren van geldzorgen

Hoe herken je de signalen van geldzorgen? En hoe begin je het gesprek daarover? Deze handreiking zet alle signalen per doelgroep op een rij en geeft je technieken om een…

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben…