Spring naar content

Whitepaper Arbeidsparticipatie en Schulden

3 mei 2021

Professionals werkzaam in het domein van arbeidsparticipatie zien vaak burgers in kwetsbare posities. Denk aan ouderen, laagopgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking, met een migratieachtergrond of met zorgtaken. Deze burgers ondervinden niet zelden problemen bij het vinden of het behouden van een baan.

Naast hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt lopen zij een hoog risico om in financiële problemen te komen, waardoor het nog lastiger wordt om aan het werk te komen of te blijven. Er ontstaat een spiraal die moeilijk te doorbreken is. In dit whitepaper verkennen we wat de oorzaken zijn van deze kwetsbaarheid, waarom aandacht ervoor belangrijk is en welke oplossingen er voorhanden zijn om kwetsbare groepen te versterken en extra te ondersteunen. 

Het leernetwerk

Uitvoerende professionals komen dagelijks in contact met klanten bij wie de gevolgen van een kwetsbare positie zichtbaar zijn. Ze krijgen cruciale signalen binnen, maar weten deze signalen nog niet altijd op een methodische manier naar de rest van hun organisatie te brengen. Schouders Eronder heeft hiervoor een methode ontwikkeld. In het leernetwerk van Arbeidsparticipatie & Schulden zijn professionals onder procesbegeleiding van Schouders Eronder met deze methode aan de slag gegaan. Deelnemers hebben hierbij specifieke vragen in kunnen brengen vanuit de organisatie waar zij werkzaam zijn. Belangrijk was hierbij wel dat er sprake was van een terugkerend, herkenbaar probleem. Tijdens de bijeenkomsten van het leernetwerk onderzochten de professionals knelpunten en mogelijke wegen om tot oplossingen te komen. Aan het leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden namen uitvoerend professionals vanuit de gemeente, de zorg, de re-integratie en de sociale werkbedrijven deel. De inzichten die relevant zijn voor meerdere organisatie zijn verwerkt in dit whitepaper. Wil je vast meer weten over wat er in het leernetwerk besproken is? Het verslag lees je hier.

Dit whitepaper is geschreven door Peter Wesdorp in samenwerking met Anne Vreeman en Tamara Madern. Peter en Anne hebben gezamenlijk het leernetwerk begeleid. De auteurs zijn dank verschuldigd aan de deelnemers van het leernetwerk, aan het project Simpel Switchen en aan werkbedrijf Ergon voor hun inbreng.

Gerelateerde artikelen

Achtergrondstudie LVB, schulden en werk

Hoe kun je het beste schulden en werk aanpakken bij mensen met een LVB? Welke interventies zijn er en werken ze?