Spring naar content

Nog een weg te gaan

Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017

22 februari 2018

Tussen 2015 en 2017 werden door Regioplan, in het kader van het Actieplan “Ouderen in veilige handen”, twee onderzoeken uitgevoerd. Dit actieplan was voornamelijk gericht op het onder de aandacht brengen van ouderenmishandeling en het stimuleren van nieuw beleid binnen verschillende gemeenten om ouderenmishandeling actief te bestrijden. De uitkomsten van de onderzoeken die zijn voortgekomen uit dit actieplan zijn in dit rapport te lezen.

Om de bestaande handelingsverlegenheid te onderzoeken zijn er telefonische interviews afgenomen met ambtenaren bij de centrumgemeenten vrouwenopvang (de financiering van de aanpak van huiselijk geweld, en dus ook ouderenmishandeling, verliep ten tijde van dit onderzoek via de centrumgemeenten vrouwenopvang). Daarnaast zijn ook ambtenaren en medewerkers bij Veilig Thuis-organisaties, landelijke koepelorganisaties van betrokken stakeholders en twee ziekenhuizen met veel ervaring in de aanpak van ouderenmishandeling geïnterviewd.

Uit deze interviews is naar voren gekomen dat actie op vier terreinen wenselijk is, namelijk:

  • De samenwerking tussen formelen en informele zorg in de aanpak van ouderenmishandeling.
  • Het juridisch kader.
  • De aanpak van ouderenmishandeling bij ouderen met een migratieachtergrond.
  • De aanpak van ouderenmishandeling nadat een melding heeft plaatsgevonden.

Onderzoek naar de stand van zaken in gemeenten.

Dit onderzoek richt zich op de manier waarop de centrumgemeenten vrouwenopvang de aanpak en preventie van ouderenmishandeling precies hebben vormgegeven. Ook dit onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews, in dit geval met verantwoordelijke beleidsambtenaren van de centrumgemeenten vrouwenopvang. In aanvulling op de afgenomen interviews zijn ook enquêtes ingevuld.

Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat er meer aandacht besteedt moet worden aan:

  • De beleidsmatige verankering van de aanpak en de verbinding daarbij tussen de verschillende relevante beleidsdomeinen en uitvoerders.
  • De taakverdeling tussen Veilig Thuis en gemeenten bij de aanpak van ouderenmishandeling.
  • De borging van de aanpak in beleid en uitvoering.

Gerelateerde artikelen

Financieel misbruik nog vaak verborgen achter de voordeur

Oud, jong, kwetsbaar of goedgelovig; stuk voor stuk kenmerken van slachtoffers. Financieel misbruik komt op grote schaal voor in Nederland....

Factsheet financieel misbruik

Bij financieel misbruik wordt er ongewenst gebruik gemaakt van geld of andere bezittingen van een oudere door bijvoorbeeld iemand uit...

Armoede onder ouderen met een migratieachtergrond

Ouderen met een migratieachtergrond lopen verhoogd risico op armoede. Hiervoor is de voornaamste reden de incomplete AOW-opbouw, omdat deze groep...