Spring naar content

NVVK Jaarverslag 2020

11 januari 2021

Uit het jaarverslag van de NVVK is gebleken dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2020 is gedaald ten opzichte van 2019. Daarnaast was er een lichte daling te zien in het gemiddelde schuldbedrag van particulieren, van gemiddeld €39.029 in 2019 naar gemiddeld €38.508 in 2020. Het gemiddeld aantal schuldeisers veranderde ten opzichte van 2019 nauwelijks.

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening daalde vooral vanwege de Coronacrisis. Ook werd duidelijk dat het aantal hulpvragers in 2020 is teruggelopen.

Daarnaast steeg de inzet van het aantal saneringskredieten. In 2020 sloten NVVK leden 9.870 saneringskredieten af, tegenover 7.592 schuldbemiddelingen. Omdat de meeropbrengst van een schuldbemiddeling gering is, terwijl er veel administratieve inspanning nodig is, stimuleert de NVVK de toepassing van saneringskredieten.

Als laatste kwam de vroegsignalering op stoom. Vroegsignalering is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen of benaderen van mensen met financiële problemen. Ondanks dat de wet die het vroeg opsporen van schulden verplicht stelt pas op 1 januari 2021 van kracht werd, bereidden veel gemeenten zich in de afgelopen jaren al voor. In 2020 deed 95% van de NVVK leden al ervaring op met de ontvangst van signalen van betalingsachterstanden van vaste lasten partners.

Gerelateerde artikelen

NVVK Jaarverslag 2018

In 2018 daalde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Maar de gemiddelde schuld steeg en het is nog steeds dezelfde groep die het niet redt. Branchevereniging NVVK zet de cijfers op…

NVVK Jaarverslag 2019

Uit het jaarverslag van de NVVK blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2019 met 3,4% is gestegen (van 86.200 naar 89.152). Voor 2020 wordt echter een grotere stijging…