Spring naar content

NVVK Jaarverslag 2018

22 mei 2019

In 2018 daalde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Maar de gemiddelde schuld steeg en het is nog steeds dezelfde groep die het niet redt. Branchevereniging NVVK zet de cijfers op een rij.

De NVVK is de branchevereniging van schuldhulpverleners. In haar jaarverslag gaat de vereniging niet alleen in op de ontwikkelingen in de schuldhulpverlening. Het bevat ook een interview met 6 schuldhulpverleners.

Aantal aanmeldingen voor het eerst in jaren gedaald

In 2018 meldden 86.200 mensen zich bij een lid van de NVVK. Dat is een daling van bijna 10% vergeleken met 2017. Daarnaast hebben 11.000 mensen bij een wijkteam aangeklopt.

Dat betekent niet dat minder mensen financiële problemen hebben. Er is namelijk een grote groep mensen die niet bij de schuldhulpverlening aanklopt. Ze voldoen niet aan de voorwaarden of schamen zich voor hun problemen.

Het is in onze digitale samenleving onbegrijpelijk dat iemand met een minimaal inkomen in enkele jaren tijd voor €40.000 aan schuld opbouwt bij 14 verschillende schuldeisers en er geen enkele alarmbel afgaat

– Marco Florijn, voorzitter NVVK

Gemiddelde schuld gestegen

De gemiddelde schuld van de mensen die zich in 2018 aanmeldden, is €43.300. Dat is iets hoger dan in 2017. Vooral de schulden van ondernemers zijn hoog: gemiddeld €105.000.

Gemiddeld had iemand 14 schuldeisers. De overheid is meestal een van de belangrijkste schuldeisers. Sommige overheidsinstellingen, zoals het CJIB, werken inmiddels goed met de schuldhulpverlening samen. Zo werkt het CJIB in bepaalde gevallen mee aan een minnelijke schuldregeling. Maar bijvoorbeeld de Belastingdienst niet. 

Minder WSNP en meer beschermingsbewind 

In 2018 daalde het aantal mensen dat een beroep deed op de WSNP naar 6.500. In 2017 waren dat er nog 7.600. 

Het aantal mensen in beschermingsbewind is juist flink gestegen: van 9.500 in 2017 naar 13.700 in 2018. 60% had dit bewind nodig vanwege schulden. In de andere gevallen ging het bijvoorbeeld om mensen die door ziekte niet zelf hun financiën kunnen regelen.

De gemiddelde schuldenaar

De groep die het vaakst aanklopt bij de gemeentelijke schuldhulpverlening bestaat uit alleenstaande mannen tussen de 26 en 45 jaar, zonder werk en laagopgeleid. Dat is dezelfde groep als in voorgaande jaren.

Het is een kwetsbare groep: veel van hen hebben problemen waardoor ze hun financiën niet zelfstandig kunnen regelen. Omdat die problemen op meerdere terreinen spelen, hebben schuldhulpverleners vaak onvoldoende kennis en mogelijkheden om hen te helpen.

Landelijke basisnorm

De Wgs laat gemeenten hun eigen beleid ontwikkelen. Maar dat zorgt voor verschillen in dienstverlening tussen gemeenten. 

De NVVK wil dat elke burger bij elke gemeente dezelfde goede hulp krijgt. Daarom ontwikkelt de NVVK samen met de VNG een landelijke basisnorm voor schuldhulpverlening. Daarin staan afspraken over aanbod en kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulp. 

Op dit moment komt het vaak voor dat iemand die financieel vastloopt, bij allerlei instanties en loketten moet aankloppen. Daarom  wil de NVVK dat partijen beter gaan samenwerken, dat er meer maatwerk komt en dat de uitwisseling van informatie en de digitalisering verbetert. Ook moeten schuldenbewind, WSNP en MSNP beter op elkaar worden afgestemd. 

 

Gerelateerde artikelen

NVVK Jaarverslag 2019

Uit het jaarverslag van de NVVK blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2019 met 3,4% is gestegen (van 86.200 naar 89.152). Voor 2020 wordt echter een grotere stijging…