Spring naar content

NVVK Jaarverslag 2019

1 juni 2020

Uit het jaarverslag van de NVVK blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2019 met 3,4% is gestegen (van 86.200 naar 89.152). Voor 2020 wordt echter een grotere stijging verwacht als gevolg van de economische crisis. De druk op de schuldhulpverlening zal hierdoor dan ook flink toenemen.

Het gemiddeld aantal schuldeisers per klant is licht gedaald, namelijk van 14 naar 13. De grootste schuldeisers bestonden onder andere uit de Belastingdienst, zorgverzekeraars en incasso-organisaties. 71% van de NVVK leden deed in 2019 aan vroegsignalering. Binnen gemiddeld 11 dagen kon een afspraak worden gemaakt door een hulpvrager bij een NVVK-lid (crisissituaties zijn hierbij niet meegenomen; hierbij kon binnen drie dagen een afspraak worden gemaakt). Ook is gebleken dat ondernemers in de schuldhulpverlening twee tot drie keer hogere schulden hebben dan particulieren.

Verwacht wordt dat het aantal hulpvragen in 2020 door toedoen van de coronacrisis sterk zal stijgen. Groepen die hard getroffen zullen worden zijn onder andere mensen met flexibele contracten en zzp’ers, jongeren, werknemers in de horeca, kunst en cultuur, evenementen en contactberoepen. Voor een grote groep mensen zal dit de eerste keer zijn dat zij in de financiële problemen komen, waardoor zij veelal nog niet bekend zullen zijn met de weg naar financiële hulpverlening. Daarnaast is het vooral nog erg onduidelijk hoe groot de toename zal zijn en of de getroffen groepen wellicht zelfredzamer zijn.

Wel is duidelijk dat de druk op schuldhulpverlening toe zal nemen en er daardoor een sterke behoefte is aan efficiënte vroegsignalering, een heldere route naar hulpverlening voor hen die deze route niet kennen en een collectieve regeling voor mensen die niet aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 
 

Gerelateerde artikelen

NVVK Jaarverslag 2018

In 2018 daalde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Maar de gemiddelde schuld steeg en het is nog steeds dezelfde groep die het niet redt. Branchevereniging NVVK zet de cijfers op…

De impact van het project Van Schulden naar Kansen 2018

Van Schulden naar Kansen wil de financiële zelfredzaamheid van mensen vergroten. Dat gebeurt via projecten in de armste wijken van een aantal grote steden. Hoe waren de resultaten in 2018?…

Cijfers van armoede en schulden in Nederland

Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Wat zijn de feiten en cijfers van de afgelopen 5 jaar?