Spring naar content

NVVK podcast: Jong in de schulden

Aflevering 1: Help mijn portemonnee raakt leeg! Jongeren in coronatijd

1 december 2021

De NVVK heeft een podcast gemaakt waarin je alles te weten komt over de wereld van jongeren-schuldhulpverlening. In de podcast praat de beleidsadviseur van de NVVK, Ronit van der Schaaf, met deskundigen en met jongeren van de ONS-bank en Jongerenpanel De Derde Kamer over dit thema. Zij bespreken onder andere de verschillen tussen schuldhulp aan jongeren en schuldhulp aan volwassen. De podcast bestaat uit drie afleveringen. In dit artikel staat aflevering 1 centraal.

In deze eerste aflevering van de podcast ‘Jong in de schulden’ vertelt Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, over de impact van corona op de portemonnee en het effect van de studiebeurs. Lovijah Veld van project Opr€cht vertelt waar en hoe je jongeren met schulden het beste kan vinden.

Impact studielening

Jongeren zijn een financieel kwetsbare doelgroep: Huidige jongeren zijn kwetsbaar doordat ze na hun studie aan hun loopbaan beginnen met een hoge studieschuld, weinig zekerheid op de arbeidsmarkt en een slechte positie op de woningmarkt hebben. Arjan geeft aan terug te willen naar de basisbeurs. De studielening leidt tot zorgen onder jongeren over financiële positie en zorgt ervoor dat jongeren afhankelijker zijn van hun ouders.

Lovijah Veld geeft de volgende tips voor jongerenschuldhulpverlening:

  • Jongeren moet je snel helpen. Laagdrempelige aanpak. Bij project Opr€cht creëren zij die snelheid door samenwerking tussen partijen in Arnhem.
  • Laagdrempelige aanmelding bij financiële problemen, via website of via whatsapp.
  • Website inrichten voor jongeren, niet voor professionals
  • Binnen 24 uur contact opnemen
  • Jongeren opsporen via vroegsignalering. Vervolgens aan de deur gaan of flyeren, zodat jongeren persoonlijk benaderd worden.

Vervolgens praten Mana en Daan over het onderwerp geld en vertellen waarom het lastig is om te praten over geldproblemen. Ook vertellen zij over hun weg naar de schuldhulpverlening en de impact van de coronacrisis op hun financiële positie.

Gerelateerde artikelen

Jongvolwassenen en hun financiële doelen

Het Nibud heeft samen met de Rabobank een onderzoek verricht op het thema van financieel gezond leven. Dit rapport biedt...

Maatwerk bij schulden van zwerfjongeren

Welk maatwerk bieden overheidsinstellingen als ze schulden incasseren? Sluit dat maatwerk ook aan bij de situatie van zwerfjongeren met schulden? En wat als een jongere schulden heeft bij meerdere overheidsinstellingen?

Evaluatie van de interventie No Credit, Game Over!

De game No Credit, Game Over! laat jongeren kennismaken met organisaties in hun gemeente die hen adviseren over financiën en schulden. Werkt dat? In dit rapport vind je de resultaten.