Spring naar content

Ondersteuning van jongeren met schulden in Lelystad

1 februari 2021

In Lelystad is er veel aandacht voor ondersteuning van jongen met schulden. In dit onderzoek, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de beschikbare hulp in Lelystad jongeren bereikt en wat het bereik kan vergroten. Voor dit onderzoek zijn er verschillende methodes gebruikt die elkaar aanvullen en versterken. Er is een online enquête uitgezet voor professionals, zijn bestaande gegevens over jongeren met schulden in Lelystad geanalyseerd en zijn er diepte-interviews gehouden met professionals en jongeren. Daarnaast heeft het onderzoek een participatief karakter, waarbij ervaringsdeskundige jongeren en professionals actief mee dachten over de opzet en bevindingen van het onderzoek.

Achtergrond van jongeren met schulden in Lelystad

 • Jongeren die geholpen worden zijn 18+
 • Jongeren met schulden zijn iets vaker man dan vrouw
 • Jongeren met schulden wonen vaker op zichzelf
 • Jongeren met schulden die hulp krijgen gaan vaak naar school, voornamelijk mbo
 • De jongeren die hulp krijgen wonen vaak in de wijken Zuiderzeewijk, Waterwijk, Atolwijk en Boswijk.
 • De jongeren met schulden die bij organisaties in beeld zijn hebben drie tot veertig schuldeisers.

Ondersteuning die jongeren met schuldenproblematiek in Lelystad krijgen

In Lelystad zijn diverse organisaties die op verschillende hulp bieden aan jongeren met schulden. De hulp varieert van laagdrempelige financiële spreekuren tot formele schuldhulpverlening en beschermingsbewindvoering. Uit het onderzoek blijkt dat er veel jongeren worden bereikt met de verschillende ondersteuningssoorten vanuit de verschillende organisaties. De ondersteuningssoort die de meeste jongeren bereikt is coaching/advisering/doorgeleiding. Daarnaast blijkt uit de interviews met professionals dat er samenwerking is tussen de organisaties. Zo worden gezamenlijke projecten opgezet, wordt er geschakeld op casusniveau en is er sprake van onderlinge doorverwijzing.

Positieve aspecten in huidige hulpverlening

 • Op dit moment is er een goede samenwerking tussen organisaties. Andere organisaties zijn te bereiken en bereid mee te denken
 • Professionals staan naast de jongeren. Zij lossen samen dingen op of moedigen jongeren aan om zelf te dingen op te lossen als dit nodig is. Hierdoor leren jongeren vaardigheden.
 • Als de omstandigheid erom vraagt, krijg een cliënt zorg op maat of wordt doorverwezen naar een andere organisatie met hulp die beter aansluit.
 • Er is een hoge kwaliteit van individuele professionals. Er wordt geïnvesteerd in interne ontwikkelomgevingen en coaching.

Verbeterpunten in huidige hulpverlening in Lelystad

 • Laagdrempeligheid en vindbaarheid van de hulp voor jongeren verbeteren
 • Bij maatschappelijke ondersteuning is er soms te weinig aandacht voor mogelijke financiële problemen
 • Er is te weinig aandacht voor onderliggende oorzaken van financiële problemen, zoals een gokverslaving.
 • Jongeren hebben het gevoel dat ze veel zelf moeten ondernemen voor zij hulp krijgen
 • Er is onvoldoende ruimte voor nazorg

Aanbevelingen

 • Inrichten van inloopspreekuren voor het voortgezet onderwijs
 • Hulp aanbieden op plekken waar jongeren al zijn en jongeren zo min mogelijk doorverwijzen
 • Vroegtijdig bundelen van signalen, zodat op tijd ingegrepen kan worden. Partijen die hier een rol in kunnen spelen zijn: sportverenigingen, kerken, gezondheidszorg, voortgezet onderwijsscholen en het sociaal wijkteam
 • Werken met een netwerk van ervaringsdeskundigen, die jongeren voorlichtingen geven over schuldhulpverlening
 • Ontmoetingen tussen organisaties faciliteren
 • Jongeren met schulden perspectief bieden, door schulden sneller op te lossen

Gerelateerde artikelen

Financiële situatie alleenstaande jongeren Enschede

Alleenstaande jongeren die op zichzelf wonen, komen elke maand geld tekort. Of ze nu studeren, bijstand krijgen of een minimumloon verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Nibud in…

Naar een interventie tegen geldezels

Geldezels (ook wel money mules genoemd) zijn personen die hun bankrekening laten misbruiken voor criminele doeleinden. Vaak wordt de bankrekening van en kwetsbaar persoon gebruikt om geld door te sluizen…

Kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start

Met het actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025 wil de overheid kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven...