Spring naar content

Werkzame elementen bij jongereninterventies, gericht op het voorkomen van (mogelijke) betalingsachterstanden

Voor en door jongeren

26 januari 2023

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Save the Children een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende jongereninterventies die gericht zijn op het voorkomen van (mogelijke) betalingsachterstanden. Het doel van het onderzoek was om meer zicht te krijgen op wat echt werkt bij het bereiken en begeleiden van jongeren. Tijdens het onderzoek is er gericht op 6 verschillende jongereninterventies. 

Belemmeringen

Vindbaarheid en toegankelijkheid
Slechts enkelen jongeren waarmee gesproken is, hebben zelf de interventie gevonden. De jongeren komen vaak via een doorverwijzing bij een interventie terecht. De jongeren gaven aan dat ze vanwege schaamte of het feit dat zij hun problemen eerst zelf proberen op te lossen niet snel zichzelf zullen aanmelden voor een interventie en/of zelf hulp zullen zoeken. Daarnaast zorgt onzekerheid en onduidelijkheid bij sommigen voor een extra drempel. En daarbij loopt de weg naar aanmelding niet altijd voorspoedig.
Sommige jongeren ervaren ook problemen met de doelgroep van de verschillende interventies.

Organisatorische belemmeringen
Een bureaucratische organisatie, een te lange trajectduur en de afwezigheid of vele wisselingen van begeleiders zijn belemmeringen voor jongeren. Ook hebben sommige jongeren minder goede ervaringen met organisaties uit het verleden en missen sommige jongeren fysiek contact. 

Werkzame elementen

Inhoudelijk

 • Hulp die specifiek gericht is op de situatie van de jongeren.
 • Het bieden van hulp bij niet-financiële problemen, naast de aandacht die geboden wordt voor de financiële problemen.
 • Het ontzorgen van de jongeren.
 • Een vinger aan de pols houden en (mogelijke) nazorg bieden na afloop van de hulp. 

Organisatorisch

 • Jongeren inspraak/regie geven in hun eigen hulptraject.
 • Een informele en interactieve werkwijze inzetten.
 • Zorgen voor een nauwe en goed afgestemde samenwerking binnen en tussen verschillende organisaties.

Relationeel

 • Een vaste begeleider waar de jongere een goede band mee heeft.
 • Het inzetten van rolmodellen door jongeren andere jongeren te laten helpen.
 • Persoonlijke en laagdrempelige begeleiding.
 • Open en eerlijke communicatie (transparantie) en realistische informatie.

Bijdrage aan gezondheid en welzijn

De jongeren gaven aan dat de begeleiding als stressverlagend ervaren wordt. De geboden hulp zorgt voor rust.

Conclusie en aanbevelingen

De beschreven belemmeringen en werkzame elementen kunnen gemeenten en organisaties gebruiken om jongeren met (mogelijke) betalingsachterstanden beter te bereiken en te begeleiden. Een combinatie van de ingrediënten (waarbij alle drie de dimensies vertegenwoordigd zijn) maakt een jongereninterventie effectief. Hierbij is het van belang om te onthouden dat de kracht van de interventies is dat ze specifiek gericht zijn op jongeren; jongeren verdienen hulpverlening die specifiek op hen toegespitst is. 

Gerelateerde artikelen

Themakrant Cryptocurrency & Jongeren

Blockchain-technologie, cryptocurrency, NFT's en memecoins: je kan er tegenwoordig niet meer omheen. Sinds de creatie van Bitcoin in 2009 is de omvang en het...

Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten

Geldzorgen, schulden en armoede zijn een actueel maatschappelijk vraagstuk en komenrelatief veel voor bij studenten van middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De...

Themakrant jongeren en schulden

Wat een ongelofelijk lastige tijd is het nu voor jongeren. Niet alleen door de pandemie, maar ook door onze samenleving....