Spring naar content

Onderzoek financiële goede voornemens

Een onderzoek naar financiële goede voornemens voor 2021

4 december 2020

In dit onderzoek worden de financiële goede voornemens van Nederlanders onderzocht door middel van een representatieve steekproef onder 1018 Nederlanders van 18 jaar en ouder. In 2018 en 2019 zijn vergelijkbare onderzoeken gedaan, waardoor er een vergelijking kan worden gemaakt tussen de verschillende jaren.

De financiële goede voornemens

De financiële goede voornemens die vaak naar voren kwamen waren onder andere dat Nederlanders meer willen sparen en hun geld zuiniger of bewuster uit willen geven. Daarnaast geven veel mensen aan dat zij hun schulden of hypotheek willen aflossen en dat men graag een nieuwe baan wil vinden. Ook wordt door veel mensen aangegeven dat zij géén financiële voornemens voor 2021 hebben. 

Om minder geld uit te geven richten veel van de respondenten zich op hun boodschappen en winkelen in het algemeen. Daarnaast wil een groter deel besparen op roken dan in 2018. 

Financiële buffer

Wanneer het op een financiële buffer aankomt geeft ongeveer 30% van de ondervraagden aan dat zij geen €2000 euro achter de hand hebben wanneer zich onverwachte kosten voordoen. Vooral mensen tussen de 18 en 34 jaar zeggen geen buffer te hebben om dit soort bedragen op te vangen.  71% van de Nederlanders zegt onverwachte kosten van €2000 of meer wél op te kunnen vangen met een buffer. 

De meeste Nederlanders (63%) geeft aan bij onverwachte kosten hun spaarrekening aan te spreken. Het gaat hierbij vooral om 55-plussers (72%). Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar geven aan vaak niet de mogelijkheid te hebben om gaten op te vangen met spaargeld: zij keren zich dan ook vaak naar familie of vrienden om geld te lenen. Naast jongeren geven ook lager opgeleiden aan dat zij vaak niet de mogelijkheid hebben om tegenvallers met spaargeld op te vangen. 11% van de Nederlanders geeft aan dat zij geen buffer hebben om onverwachte kosten op te vangen, een daling ten opzichte van 2019 (14%). 

Ten opzichte van 2019 (78%) geven meer Nederlanders (82%) aan dat zij geld opzij zetten. 43% van de Nederlanders geeft aan dat zij alleen geld sparen wanneer er iets overblijft, terwijl 40% aangeeft elke maand geld te sparen. 

Een aanzienlijk deel (22%) stelt dat zij denken slecht voorbereid te zijn op de financiële gevolgen van de coronacrisis. Een groot deel van deze mensen is laagopgeleid (30%). 

Eén op de drie Nederlanders geeft aan dat zij spijt hebben van het feit dat ze de laatste jaren niet meer hebben gespaard. Het gaat hierbij voornamelijk om jongeren tussen de 18 en 34 (56%). Dit is dan ook het belangrijkste advies dat mensen achteraf aan zichzelf zouden willen geven: spaar meer en hou voldoende achter de hand om onverwachte kosten op te kunnen vangen. 

Verandering van wetgeving

Wat betreft verandering van wetgeving is niet iedereen even goed op de hoogte. Zo geeft 36% van de respondenten aan niet op de hoogste te zijn van het feit dat de heffingsvrije grens omtrent vermogen per 1 januari omhoog is gegaan. Een derde geeft aan hier wel van op de hoogte te zijn; dit zijn voornamelijk 55-plussers (27%).

Ook wat betreft de wijziging van de overdrachtsbelasting geeft 34% van de 18 tot 34-jarigen aan dat zij hier niet van op de hoogte zijn. 17% geeft aan precies te weten wat dit inhoudt, terwijl het overige percentage dit ongeveer weet of er op zijn minst over heeft gehoord. 
 

Gerelateerde artikelen

De coronacrisis en ons geld

Door de coronapandemie en de lockdowns die hieruit volgden zijn mensen minder buiten huis gaan ondernemen. Ook verloren mensen hun baan of werden hun uren ingeperkt, waardoor inkomsten lager uitvielen.…

Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag

De huidige interventies om gezond financieel gedrag te bevorderen werken niet. Er ligt te veel nadruk op de overdracht van kennis en te weinig op het vergroten van competenties, motivatie…

Geld opzij zetten makkelijker maken

Huishoudens zonder spaargeld komen eerder in de financiële problemen. Het Nibud noemt een aantal manieren om automatisch sparen te stimuleren.