Spring naar content

Resultaten Corona Onderzoek

Enquête-onderzoek naar de gevolgen van Covid-19 op de schuldhulpverlening

23 juni 2020

De coronacrisis en daaruit volgende intelligente lockdown in maart 2020 hebben een grote impact gehad op het leven in Nederland. Om te onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn professionals die werkzaam zijn binnen de schuldhulpverlening en wat er wordt ondernomen om deze professionals te ondersteunen, heeft het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool Amsterdam een online vragenlijst uitgezet onder de werknemers van verschillende schuldhulpverleningsorganisaties.

Voor alle schuldhulpverleners kan worden gesteld dat hun werkzaamheden zijn veranderd als gevolg van de coronacrisis. Sterke stijgingen in caseloads zijn niet genoemd; wel wordt aangegeven dat de manier van communicatie met klanten veranderd is. Face-to-face contact is volgens 89% sterk afgenomen, terwijl bellen (68%) en mailen (48%) is toegenomen. 80% geeft aan deze wijziging in communicatie als lastig te ervaren. 

Een groot deel van de schuldhulpverleners (86%) stelt dat zij sommige klanten door de huidige situatie minder goed kunnen ondersteunen. Dit gaat voornamelijk om klanten met multiproblematiek (door 67% genoemd), klanten met een migratieachtergrond (door 48% genoemd) en ouderen (door 36% genoemd). 

Volgens 30% van de schuldhulpverleners krijgen zij sinds de coronacrisis meer aanmeldingen van ZZP’ers en klanten met een baan. Ook hebben nieuwe klanten (volgens 38%) nu ander soort vragen, bijvoorbeeld over inkomensregelingen van de gemeente en over betalingsachterstanden.  

Wat ook duidelijk naar voren komt in dit onderzoek is het beeld van thuiswerken als geheel. De afname in reistijd en een toename in rust en productiviteit worden over het algemeen als positief ervaren. Toch geeft een groot deel van de schuldhulpverleners aan het face-to-face contact met klanten te missen. Ook wordt een gebrek aan de juiste middelen genoemd, zoals bijvoorbeeld telefoons, printers en ergonomische stoelen. 
 

Gerelateerde artikelen

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben…

De coronacrisis en ons geld

Door de coronapandemie en de lockdowns die hieruit volgden zijn mensen minder buiten huis gaan ondernemen. Ook verloren mensen hun baan of werden hun uren ingeperkt, waardoor inkomsten lager uitvielen.…

Stresstest huishoudens

Het CPB en de AFM hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse huishoudens financiële schokken kunnen opvangen. Het onderzoek richt zich op de vraag of huishoudens in staat…