Spring naar content

Routekaart schuldenrust & schuldregeling

15 december 2021

Mensen met schuldenproblematiek hebben vaak behoefte aan rust. Het pauzeren van incasso-activiteiten en tijdelijk uitstel van betaling maakt dit tijdelijk mogelijk. Door deze adempauze kunnen (onnodige) incassokosten en escalatie van geldproblemen voorkomen worden.

Er zijn al veel initiatieven die schuldenrust kunnen bieden. De NVVK heeft daarom het project ‘Schuldenrust’ opgestart. Binnen dit project worden bestaande initiatieven bevordert en wordt er in kaart gebracht wat er nog ontbreekt.

De routekaart schuldenrust en schuldregeling is een concreet product wat al is gelanceerd. De routekaart is opgebouwd in vier stappen:

1) Aanmelding

2) Toetsing

3) Intake

4) Stabilisatie

Per stap staan alle huidige mogelijkheden rondom schuldenrust overzichtelijk op een rij. De routekaart bevat tevens diverse links naar informatiebronnen, handreikingen en formats.

Gerelateerde artikelen

Keuzes en ervaringen bij een persoonlijke lening

Welke keuzes maken consumenten als ze een persoonlijke lening afsluiten? Ze bereiden zich goed voor, alleen letten ze te weinig op de looptijd en het totaalbedrag. De meeste mensen zijn…

Themakrant wijkteams en schulden

In deze themakrant staat de samenwerking tussen schuldhulpverlening en wijkteams centraal. Movisie belicht interessante vraagstukken binnen die samenwerking. Bijvoorbeeld vraagverlegenheid...

‘Problematische schulden hangen negatief samen met (mentale) gezondheid’

Ongeveer één op de 12 huishoudens in Nederland heeft te maken met problematische schulden, terwijl een nog grotere groep het...