Spring naar content

Routekaart schuldenrust & schuldregeling

15 december 2021

Mensen met schuldenproblematiek hebben vaak behoefte aan rust. Het pauzeren van incasso-activiteiten en tijdelijk uitstel van betaling maakt dit tijdelijk mogelijk. Door deze adempauze kunnen (onnodige) incassokosten en escalatie van geldproblemen voorkomen worden.

Er zijn al veel initiatieven die schuldenrust kunnen bieden. De NVVK heeft daarom het project ‘Schuldenrust’ opgestart. Binnen dit project worden bestaande initiatieven bevordert en wordt er in kaart gebracht wat er nog ontbreekt.

De routekaart schuldenrust en schuldregeling is een concreet product wat al is gelanceerd. De routekaart is opgebouwd in vier stappen:

1) Aanmelding

2) Toetsing

3) Intake

4) Stabilisatie

Per stap staan alle huidige mogelijkheden rondom schuldenrust overzichtelijk op een rij. De routekaart bevat tevens diverse links naar informatiebronnen, handreikingen en formats.

Gerelateerde artikelen

Hoe kun je een interventie op tijd bijsturen?

Met een procesevaluatie bekijk je de uitvoering van een nieuwe aanpak: wat gaat goed en wat kan beter? Deze stap-voor-stap handleiding helpt je om een interventie op tijd bij te…

Uitdagende vragen voor de praktijk van integraal werken

Integraal werken beperkt zich vaak tot het domein van zorg & welzijn. Maar je moet ook problemen op het gebied van werk & inkomen meenemen in de ondersteuning van burgers.…

Toolkit begeleiding jongeren naar zelfstandigheid

In deze toolkit vinden gemeenten en professionals informatie en tips om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid. De toolkit geeft praktische informatie over wetgeving, het toekomstplan, stappenplannen…