Spring naar content

Routekaart Belastingdienst voor schuldhulpverleners

6 februari 2018

Welke mogelijkheden heb je als schuldhulpverleners om de belastingdienst te benaderen? In deze infographic staat alles op een rijtje.

Routekaart Belastingdienst voor schuldhulpverleners laat zien welke mogelijkheden je hebt als schuldhulpverlener om de Belastingdienst te benaderen. 

Soms heb je te maken met zeer urgente en schrijnende problematiek, die niet zomaar aan de telefoon of aan de balie op te lossen is. Op die momenten kan het Stellateam, een onderdeel van het team Relatiebeheer Particulieren, in actie komen. Ook de criteria voor Stella staan in deze infographic.

Kijk voor meer informatie ook op belastingdienst.nl/kennisnetwerk

Gerelateerde artikelen

Wsnp zitting

Hoe bereid je je cliënt voor op een WSNP zitting, wat moet je allemaal aanleveren en waarom eigenlijk? Judith van...

Versterking financiële zelfredzaamheid van mensen in de opvang

De meeste mensen in de opvang en beschermd wonen hebben schulden. Professionals in deze instellingen hebben te weinig financiële kennis om hen goed te kunnen helpen. Maar vaak kunnen ze…

Zorgen voor burgers: knelpunten bij de toegang tot zorg

Het zorgstelsel is voor veel mensen een doolhof. De Nationale ombudsman onderzocht waar mensen tegenaan lopen als ze zorg of ondersteuning willen aanvragen. Hij geeft een overzicht van de gesignaleerde…