Spring naar content

Podcast Zelfmoordpreventie bij schulden

Onderdeel van het netwerk ‘Samen Minder Suïcide’

8 september 2023

In de podcast ‘Zelfmoordpreventie bij schulden’ gaat Nadja Jungmann in gesprek met verschillende professionals over schulden en suïcide. In dit drieluik wordt de luisteraar meegenomen in het belang van zelfmoordpreventie bij geldzorgen. 

Aflevering 1: Renske Gilissen

In de eerste aflevering van deze podcast spreekt Nadja Jungmann met Renske Gilissen (hoofd onderzoek bij 113 Zelfmoordpreventie). Renske Gilissen gaat in op de mentale doorwerking van geldzorgen/schuldenproblematiek op het welzijn. Renske Gilissen doet de volgende aanbevelingen:

  • Durf het gesprek over suïcidegedachten aan te gaan. 
  • Neem de signalen serieus.
  • Probeer naast de persoon te staan en contact met hem/haar te maken.
  • Luister naar de persoon en denk niet direct in oplossingen.

Aflevering 2: Esther Dellebeke

In de tweede aflevering van deze podcast gaat Nadja Jungmann in gesprek met Esther Dellebeke (teamleider team geldzorgen bij het UWV). Esther Dellebeke gaat in op (het belang van) zelfmoordpreventie binnen het UWV en geeft tips. Volgens Esther Dellebeke kunnen organisaties het beste de volgende stappen nemen:

  • Stap 1 Breng de behoefte op de werkvloer in kaart: ga in overleg met het team, bekijk casuïstiek en breng moeilijke gesprekken in kaart. Ga na waar de behoeften van zowel de cliënten als de medewerkers liggen.
  • Stap 2 Trainingen: trainingen bieden de medewerkers handvatten om het gesprek aan te (durven) gaan. Denk bijvoorbeeld aan trainingen van 113 Zelfmoordpreventie. Het volgen van deze trainingen zou in eerste instantie voldoende moeten zijn om aan de behoeften van de medewerkers te voldoen.
  • Stap 3 Versterk het vakmanschap van het team op gespreksvaardigheden

Het is belangrijk om draagvlak te creëren op de werkvloer, 113 Zelfmoordpreventie op te zoeken om te leren invulling te geven aan zelfmoordpreventie, te analyseren of de gespreksvaardigheden sterk genoeg zijn/blijven en aandacht te besteden aan het belang door de werkvloer mee te nemen en terug te gaan naar de behoeften op de werkvloer

Aflevering 3: Danny Hulst

In de derde aflevering van deze podcast gaat Nadja Jungmann in gesprek met Danny Hulst (ervaring met schulden en suïcide). Danny Hulst vertelt over zijn eigen ervaringen en geeft aan waar hij behoefte aan had toen hij kampte met suïcide en schulden. Danny Hulst benadrukt dat schuldeisers een rol in kunnen nemen in het aangaan van het gesprek over hoe het met de schuldenaar gaat en mogelijk hulp kunnen bieden. Daarnaast benadrukt Danny Hulst dat de schaamte van schulden afgehaald moet worden. 

Op de website van Samen Minder Suïcide vind je tips en workshopmateriaal voor iedereen die samenwerkt met mensen met schulden. Klik hier om naar de website te gaan.

Gerelateerde artikelen

Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid

In het sociale domein wordt er steeds meer gericht op preventie en integrale ondersteuning waarin de financiële en de gezondheidsproblemen...

Handreiking: ‘Aan de slag met de CAK-lijst’

Steeds meer gemeenten gebruiken de CAK-lijst om inwoners met langdurige en problematische schulden te benaderen. Inwoners komen op deze lijst...

Het ontstaan, kwijtschelden en afboeken van bijstandsschulden bij de gemeente Rotterdam

De Universiteit Leiden heeft een (kwantitatief) onderzoek gepubliceerd naar de effecten van het kwijtschelden van bijstandsschulden op werk, het gebruik...