Spring naar content

Schuldpreventiewijzer

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven

1 februari 2011

In deze SchuldPreventiewijzer staat allereerst een strategisch stuk over het belang van schuldpreventie. Daarnaast wordt er een stappenplan aangeboden die gemeenten en andere organisaties kunnen gebruiken bij het opzetten van preventiebeleid. Het is van belang te onthouden dat deze Schuldpreventiewijzer verouderde wetgeving bevat. 

Deel 1 – Strategie

Er is een toename te zien in het aantal huishoudens met financiële problemen. Hierdoor is er ook sprake van een toename van het beroep op schuldhulpverlening. Door middel van schuldpreventie kan voorkomen worden dat mensen in (onoplosbare) financiële problemen terechtkomen. In deel 1 van deze SchuldPreventiewijzer is er een strategisch stuk opgesteld. Hierin staat wat het belang van schuldpreventie is en wat voor mogelijkheden er zijn om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Ook wordt er toegelicht wat er al bekend is over de effectiviteit van preventie-instrumenten en preventieprogramma’s.  

Deel 2 – Stappenplan

In deel 2 van deze SchuldPreventiewijzer wordt er een stappenplan aangeboden die gemeenten en andere organisaties een leidraad biedt om tot een doordacht en afgewogen preventieprogramma te komen. Ook worden er meerdere voorbeelden van preventieprojecten beschreven en wordt er een toelichting gegeven op de partijen die iets kunnen betekenen in de uitvoering van schuldpreventie. 

De volgende stappen moeten doorlopen worden om tot een doordacht en afgewogen preventiebeleid te komen:

  • Stap 1: het in kaart brengen van de maatschappelijke effecten die je wil nastreven.
  • Stap 2: het inventariseren van de lokale behoefte aan preventie.
  • Stap 3: het maken van strategische keuzen.
  • Stap 4: het in kaart brengen van de organisaties die een rol (willen) spelen in het uitwerken en uitvoeren van de preventieactiviteiten.

Wat kunnen gemeenten en andere organisaties met de SchuldPreventiewijzer?

Door middel van deze SchuldPreventiewijzer kunnen gemeenten en andere organisaties geholpen worden bij het inzetten van schuldpreventie. Door middel van het strategische stuk (deel 1) kunnen gemeenten en andere organisaties zich verdiepen in het belang van schuldpreventie. Daarnaast wordt er aan de gemeenten en aan de andere organisaties een stappenplan geboden die als leidraad voor het opzetten van een effectief preventiebeleid kan fungeren. 

Gerelateerde artikelen

Interventiepakket “Patiënten met schulden”

Fysieke en psychische klachten hangen vaak samen met het hebben van schulden. Dit verband wordt door mensen zelf niet altijd herkend, maar ook huisartsen of praktijkondersteuners kunnen signalen missen. Om…

Studielening: hoe bemoedig je studenten om een passend bedrag te lenen?

Sinds het introduceren van het leenstelsel in 2015, zijn de studieschulden sterk toegenomen en zijn studenten meer geld gaan lenen...

Jongvolwassenen met schulden beter bereiken

Het kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag heeft een rapport geschreven als antwoord op de vraag hoe jongvolwassenen (18-26 jaar) met...