Spring naar content

Syriërs in Nederland

Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

14 juni 2018

Hoe verloopt de integratie van Syriërs in Nederland? Hoe zijn ze gevlucht, hoe hebben ze hun opvang ervaren en hoeveel van hen hebben een betaalde baan? Dit onderzoek brengt de situatie van Syrische vluchtelingen in kaart.

Dit rapport gaat over Syriërs vanaf 15 jaar die tussen januari 2014 en juli 2016 een verblijfsvergunning kregen. In die periode kregen in totaal 70.000 vluchtelingen een status, waarvan 44.000 Syriërs. Hun integratie verloopt moeizaam: bijna 90% krijgt bijstand, weinig van hen volgen een opleiding en de meesten moeten nog voldoen aan de inburgeringsplicht. In dit rapport vind je informatie over hun vlucht, ervaringen met opvang, onderwijs en werk, gezondheid, de leefsituatie van kinderen en het leren van de taal.

De belangrijkste resultaten uit het rapport

  • De vlucht van Syriërs duurde gemiddeld 1 jaar. Driekwart van hen werd onderweg slachtoffer van bijvoorbeeld mishandeling, afpersing of schipbreuk.
  • Nog geen 10% van de Syriërs voldoet aan de inburgeringsplicht. Wel volgen ze op dit moment bijna allemaal een Nederlandse taalcursus of hebben dit gedaan. Ze hebben moeite met de Nederlandse taal.
  • De helft van de Syriërs heeft alleen een diploma in het lager middelbaar onderwijs of lager. 31% heeft een diploma op vmbo- of mbo-niveau en 20% op hbo- of wo-niveau. Nog bijna niemand heeft een Nederlands diploma behaald.
  • Slechts 12% van de Syriërs heeft betaald werk. Ze werken in lage functies, parttime en hebben een tijdelijk dienstverband. Bijna 90% is afhankelijk van de bijstand.
  • Psychische problemen komen veel voor: 41% van de Syriërs is vaak erg zenuwachtig, somber en neerslachtig.
  • 78% van de Syriërs voelt zich thuis in Nederland en geeft zijn leven in Nederland gemiddeld een 8,5. Ouders geven een 8,6 voor de leefsituatie van hun kinderen.

Gerelateerde artikelen

De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) richt zich op de financiële zelfredzaamheid van statushouders in Nederland. Het doel...

Statushouders op weg naar een financieel gezond leven

Mariska van Dijk is budgetcoach bij Base to Work, Tewelde Yared Fetere is participatietrainer bij deze organisatie. Zij stellen dat...

Klantreis: Arbeidsmigranten in de problemen

Armoede, bestaanszekerheid en schulden. Grote opgaves die sterk verbonden zijn met vele andere domeinen. In de spreekkamer merken we dit...