Spring naar content

Themakrant arbeidsparticipatie en schulden

3 september 2021

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt lopen vaak een hoger risico om in de financiële problemen te komen. Hierdoor kan het voor deze diverse groep nog lastiger worden om aan het werk te komen of te blijven.
Er ontstaat een spiraal die lastig te doorbreken is. Voldoende reden om extra aandacht te besteden aan hoe we deze groep kunnen versterken en extra ondersteunen als het gaat om hun kwetsbare financiële evenwicht.

In een leernetwerk van Schouders Eronder hebben uitvoerend professionals vanuit de gemeente, de zorg, de re-integratie en sociale werkbedrijven nagedacht over de grootste knelpunten en mogelijk oplossingsrichtingen rond dit thema. Samen met Peter Wesdorp van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid schreef Schouders Eronder hier een whitepaper over.

In deze themakrant zijn participatiebedrijf Ergon en MatzCarwash aan het woord. Ingrid is CFO van Ergon, zij vertelt over het totale pakket aan initiatieven dat zij binnen de muren van Ergon ontwikkelden. En ze roemt vooral Elly: hét gezicht van hun financieel loket. “Zij is open over haar verleden met schulden, gaat naast mensen staan, is toegankelijk.” Martin Kniest
van Matz Carwash weet als geen ander zijn mensen te laten floreren, dat was al te zien in de HUMAN documentaire ‘De Wasstraat’. Nu wil hij andere bedrijven inspireren om de arbeidsmarkt meer inclusief te maken. Hoe? Je leest het in deze
krant.

Gerelateerde artikelen

Whitepaper Arbeidsparticipatie en Schulden

Professionals werkzaam in het domein van arbeidsparticipatie zien vaak burgers in kwetsbare posities. Denk aan ouderen, laagopgeleiden en mensen met...

Achtergrondstudie LVB, schulden en werk

Hoe kun je het beste schulden en werk aanpakken bij mensen met een LVB? Welke interventies zijn er en werken ze?