Spring naar content

Themakrant werkplaatsen

Samen werken aan verbetering van schuldhulpverlening in een werkplaats van Schouders Eronder

7 juli 2021

Een werkplaats van Schouders Eronder heeft een doel; meer samenwerking in de keten, met elkaar en van elkaar leren en op een methodische wijze de uitvoeringspraktijk helpen verbeteren. Door met elkaar een pas op de plaats te maken en aan de hand van de methode een vraagstuk goed uit te pluizen. Én door in actie te komen. Juist nu we door corona meer en andere vragen op ons af zien komen, is samenwerking nog belangrijker. In deze krant lees je over de ervaringen, opbrengsten en leerpunten van de eerste drie Werkplaatsen van Schouders Eronder.
Hoogleraar André Wierdsma biedt stof tot nadenken.

Een lerende organisatie zoekt constant de balans tussen denken en doen

In het vinden van die balans tussen denken en doen is het gezichtspunt van de bewoner van groot belang, dat moet steeds ons vertrekpunt zijn.

Laat de klant jouw kompas zijn

Binnen een werkplaats staat één vraagstuk centraal waarin regionale of (gemeentelijke) ketenpartners (bijvoorbeeld gemeente, sociaal werk, cliëntenraad, onderwijs, werkgevers) samen werken aan verbetering van de dienstverlening in hun werkgebied. Schouders Eronder ondersteunt deelnemers tijdens het hele traject door het inzetten van ervaren procesbegeleiders, inspirerende werkvormen en experts.

Gerelateerde artikelen

Themakrant lerende praktijken: leernetwerken en werkplaatsen

Met leernetwerken en werkplaatsen geeft Schouders Eronder invulling aan haar motto: samen leren, samen innoveren en samen veranderen vanuit de...

Handreiking ‘Aan de slag met lerende praktijken’

Schouders Eronder publiceert een handreiking ‘Aan de slag met lerende praktijken’ met daarin handvatten, geleerde lessen, succesfactoren en tips voor...