Spring naar content

Uitdagende vragen voor de praktijk van integraal werken

Praatplaat

11 juni 2018

Integraal werken beperkt zich vaak tot het domein van zorg & welzijn. Maar je moet ook problemen op het gebied van werk & inkomen meenemen in de ondersteuning van burgers. Hoe doe je dat als gemeente? Ga daarover met elkaar in gesprek aan de hand van de vragen op deze praatplaat.

Problemen van mensen staan nooit op zichzelf. Hoe geef je samen met maatschappelijke organisaties vorm aan een integrale benadering van de burger? Hoe zorg je dat de ondersteuning vanuit werk & inkomen en zorg & welzijn één samenhangend geheel vormt? 

Deze vragen stonden centraal in het project ‘Integraal werken in de wijk’, waaraan partners uit 5 gemeenten deelnamen. Het project leverde een aantal inzichten op. 

Kennisinstituut Movisie ontwikkelde daarom deze ‘praatplaat’ voor gemeenten. De plaat is ingedeeld in 10 thema’s, zoals: samenhang tussen beleid, management en uitvoering; openstaan voor verandering; omgaan met conflicterende opdrachten; en invloed van de cliënt.

Op de praatplaat staat bij elk thema een aantal uitdagende vragen om het gesprek erover te stimuleren.

Gerelateerde artikelen

Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt

In dit onderzoek van de algemene rekenkamer wordt dieper ingegaan op de mate waarin mensen met flexibel werk op eigen kracht inkomensverlies kunnen opvangen. Hierbij wordt gekeken naar de verschillen…

Buy Now, Pay Later

Door middel van de optie ‘Buy Now, Pay Later’ (BNPL) kunnen consumenten een betaling tot 14 of 30 dagen na...

Monitor financieel bewustzijn Nederlanders 2018

Motivaction onderzocht in opdracht van Aegon de financiële kennis en het financieel bewustzijn van Nederlanders. Ze hebben daarvoor de FinQ-score ontwikkeld. Deze score is gebaseerd op opvattingen, overtuigingen, kennis en…