Spring naar content

Verkenning Stigma en bestaanszekerheid

Een literatuurstudie

1 november 2023

Mensen die in bestaansonzekerheid leven worden gestigmatiseerd door onze samenleving. Door middel van een literatuuronderzoek is in kaart gebracht wat er bekend is over stigma rondom bestaanszekerheid. Dit rapport verbreed je kennis over stigma rondom bestaanszekerheid.

Stigma rondom bestaanszekerheid

Mensen die leven in bestaansonzekerheid ervaren vooral het stigma dat hun problemen hun eigen schuld zijn en hun houding en mentaliteit ten opzichte van werk en carrière (arbeidsmoraal) ontkend wordt. Dit stigma heeft grote gevolgen, waaronder:

  • Het verlies van vertrouwen in mensen die leven in bestaansonzekerheid;
  • Mensen die leven in bestaansonzekerheid durven geen hulp te vragen, omdat ze zich schamen;
  • Negatieve gevolgen voor de gezondheid en welzijn voor de mensen die leven in bestaansonzekerheid.

Het stigma heeft ook het gevolg dat bestaansonzekerheid op twee manieren in stand wordt gehouden:

  1. Het stigma leidt tot een vicieuze cirkel. Hierbij komen mensen moeilijker uit bestaansonzekerheid; en
  2. De tegenstellingen tussen de groep mensen die leeft in bestaanszekerheid en de groep die leeft in bestaansonzekerheid worden steeds sterker (polarisatie).

In de verkenning is gekeken naar aanpakken uit de praktijk die het doel hebben om stigma rondom bestaansonzekerheid te verminderen. Er is echter meer onderzoek nodig om te kunnen achterhalen of deze aanpakken effectief zijn.

Gerelateerde artikelen

Meer Utrechters beter helpen met passende armoederegels

De gemeente Utrecht accepteert geen armoede onder inwoners en bestrijd armoede daarom aan de hand van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij....

Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen

In het artikel ‘Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen’ wordt gesteld dat de armoedecijfers van het CBP ondoelmatig...

Informele schulden: een tweezijdige medaille

Informele schulden vormen een steeds groter probleem onder zowel Nederlandse moslims als mensen met andere achtergronden. In verband met het...