Spring naar content

Stigma en bestaanszekerheid

Een literatuurstudie

28 november 2023

Mensen die in bestaansonzekerheid leven worden gestigmatiseerd door onze samenleving. Door middel van een literatuuronderzoek is in kaart gebracht wat bekend is over stigma rondom bestaanszekerheid.

Stigma rondom bestaanszekerheid

Mensen die leven in bestaansonzekerheid ervaren vooral het stigma dat problemen hun eigen schuld zijn en hun houding en mentaliteit ten opzichte van werk en carrière (arbeidsmoraal) ontkend wordt. Dit stigma heeft grote gevolgen, waaronder:

  • Het verlies van vertrouwen in mensen die leven in bestaansonzekerheid;
  • Mensen die leven in bestaansonzekerheid durven geen hulp te vragen, omdat ze zich schamen;
  • Negatieve gevolgen voor de gezondheid en welzijn voor de mensen die leven in bestaansonzekerheid.

Hierdoor wordt bestaansonzekerheid op twee manieren in stand gehouden:

  1. Het stigma leidt tot een vicieuze cirkel. Hierbij komen mensen moeilijker uit bestaansonzekerheid
  2. De tegenstellingen tussen de groep mensen die leeft in bestaanszekerheid en de groep die leeft in bestaansonzekerheid worden steeds sterker (polarisatie).

In de verkenning is gekeken naar aanpakken uit de praktijk die het doel hebben om stigma rondom bestaansonzekerheid te verminderen. Er is echter meer onderzoek nodig om te kunnen achterhalen of deze aanpakken effectief zijn.

Gerelateerde artikelen

Bestaanszekerheid daalt ondanks stijging aantal werkenden

Bestaanszekerheid geeft mensen rust in het hoofd. We weten inmiddels dat geldzorgen je energie, gezondheid en doenvermogen aantasten. Kortom: bestaanszekerheid is...

Bestaanszekerheid onder druk

In het rapport ‘Bestaanszekerheid onder druk’ van Movisie wordt gesteld dat bestaanszekerheid als term de af­gelopen jaren steeds meer in...