Spring naar content

Vernieuwde handreiking: De eindjes aan elkaar knopen

Cruciale vragen bij financiële problemen in de wijk: de update

13 februari 2017

Deze vernieuwde handreiking bevat veel praktische kennis en inzichten over de aanpak van schulden, opgebouwd uit vragen en antwoorden. De handreiking is bedoeld om wijkteams, vrijwilligers en andere schuldhulpverleners te ondersteunen in hun dagelijkse werk.

Sinds de eerste uitgave van ‘De eindjes aan elkaar knopen’ in 2015 is er veel veranderd in de wet- en regelgeving. Recent onderzoek biedt inzichten hoe de hulp aan mensen met problematische schulden effectiever kan. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn verwerkt in deze geactualiseerde uitgave. Ook bevat deze uitgave een stuk theoretische onderbouwing en een brievenbijlage. Hierin vind je voorbeeldbrieven aan onder andere schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders. 

In de handreiking zijn 90 vragen en antwoorden rond 10 thema’s opgenomen. Bijvoorbeeld: Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen? Welke bevoegdheden hebben schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders? Hoe is het stelsel van schuldhulpverlening ingericht?

Gerelateerde artikelen

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met…

Aanpak problematische schulden

Wat is er bekend over de aanpak van problematische schulden in Nederland? In 2016 ontbraken duidelijke landelijke cijfers. Zo weten Rijk en gemeenten niet hoeveel mensen precies in de schulden…

Armoede effectief bestrijden

Zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in maatschappelijke denkbeelden over armoede zijn een aantal zaken ten...