Spring naar content

Vrijwillige ondersteuning aan cliënten met financiële problemen

30 november 2022

Naast gemeenten en welzijnsorganisaties wordt er door vrijwilligers ondersteuning geboden aan mensen met financiële problemen. De meest voorkomende interventie is ondersteuning bij financiële administratie, met als doel het aanpakken of voorkomen van financiële problemen. Zowel mensen met lichte als zwaardere problematiek kunnen zich aanmelden voor deze ondersteuning. Dit proefschrift heeft de effectiviteit van de zogenaamde interventie “ondersteuning bij thuisadministratie” onder de loep genomen en geeft aanbevelingen voor het verbeteren van het ondersteuningstraject.

Het ondersteuningstraject blijkt het meest effectief wanneer deze door een cliënt wordt afgerond. Op dit moment valt een deel van de cliënten vroegtijdig uit. Over het algemeen is na afronding de ernst van de financiële problemen verminderd en de financiële bekwaamheid groter geworden. Er wordt aangeraden om te screenen voor de start van het traject, om te achterhalen welke cliënten hier wel en niet geholpen mee kunnen worden. Voor cliënten met een zeer complexe of structurele problematiek is het ondersteuningstraject vaak onvoldoende effectief. Dit geldt ook wanneer de achtergrond van de vrijwilliger en de cliënt te verschillend is. Verder is er betere afbakening nodig van de doelgroep en de grenzen van de ondersteuning en taken van de vrijwilligers. De vrijwilligers moeten gedegen getraind, voorgelicht en begeleid worden. Daarbij is aandacht nodig voor hoe zij moeten werken met mensen met chronische stress, het stimuleren van gedragsverandering en met hen werken aan het opbouwen van vertrouwen in hun eigen financiële vaardigheden. Hiervoor wordt gekeken naar de coördinatoren van lokale welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Ten slotte is het belangrijk dat vrijwilligers mensen met te zware problematiek op tijd doorverwijzen en dat de vrijwilligers beter op de hoogte zijn van regelgeving en voorzieningen.

Meer weten over dit onderwerp? Jansje van Middendorp is in 2022 hierop gepromoveerd en houdt op haar eigen website de publicaties bij.

Gerelateerde artikelen

Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid

Als je beleid maakt, moet je rekening houden met wat burgers aankunnen. Deze checklist helpt je ervoor te zorgen dat een regeling haalbaar is voor burgers.

Schulden & Suïcidepreventie – De impact van schuldenproblematiek

Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak suïcidale gedachten als mensen zonder schulden. Het bespreken van deze gedachten kan...

Aanpak geldzorgen bij mbo-studenten

Geldzorgen, schulden en armoede zijn een actueel maatschappelijk vraagstuk en komt relatief veel voor bij studenten van middelbaar beroepsonderwijs (mbo)....