Spring naar content

Financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Geleerde lessen uit de aanpak bij huisartsen in Arnhem

28 april 2023

Armoede en schulden hebben een duidelijk effect op de gezondheid. Zo leiden armoede en schulden vaak tot langdurige stress. Die stress heeft een directe impact op de mentale en fysieke gezondheid. Mensen met geldzorgen komen hierdoor vaker dan gemiddeld op spreekuur bij de huisarts. Door vroegsignalering in de huisartsenpraktijk kunnen mensen met ziekmakende financiële problematiek eerder geholpen worden.

Resultaten

Bij twee huisartspraktijken in Arnhem is een aanpak geïmplementeerd voor vroegsignalering en ondersteuning bij financiële problemen. De focus lag op het signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen. Aan de hand van interviews met de betrokken partijen is de implementatie geëvalueerd.

Vroegtijdig signaleren bleek moeilijk in de praktijk te brengen. Het was lastig en tijdrovend om het onderwerp bespreekbaar te maken en uit te leggen hoe financiële problemen invloed hebben op de gezondheid. De betrokken huisartsen zagen zeker het belang in van vroegsignalering, maar vanwege andere prioriteiten zakte het onderwerp weg van de agenda. Ook wisten de huisartsen vaak niet goed welke hulp er beschikbaar is om mensen met financiële problemen naar te verwijzen.

Aanbevelingen

Op basis van deze resultaten worden de volgende aanbevelingen gegeven bij vroegsignalering van financiële problemen in huisartsenpraktijken:

Op huisartsenpraktijkniveau:

  • Geef dit onderwerp structureel de aandacht binnen de huisartsenpraktijk, zodat het niet van de agenda verdwijnt.
  • Stimuleer het gebruik van hulpmiddelen voor professionals, zoals de gesprekskaart.
  • Zet ook de POH en de praktijkassistent in op vroegsignalering.

Huisartsenpraktijk overstijgend:

  • Meer aandacht voor stress sensitief werken in opleiding en bijscholing.
  • Verbeter de samenwerking tussen de gemeente en eerstelijnszorg.
  • Bespreek mogelijkheden voor de vergoeding van tijd die vroegsignalering gesprekken kosten met zorgverzekeraars.

Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Gerelateerde artikelen

Handreiking: Signaleren van geldzorgen

Hoe herken je de signalen van geldzorgen? En hoe begin je het gesprek daarover? Deze handreiking zet alle signalen per doelgroep op een rij en geeft je technieken om een…

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden – Jaarrapportage 2023

Gemeenten en vastelastenpartners zijn sinds 1 januari 2022 wettelijk verplicht om invulling te geven aan de vroegsignalering van schulden. Energiebedrijven,...

Ervaringskennis in Vroegsignalering

Uit onderzoek blijkt dat ervaringskennis—de kennis van mensen die zelf schulden hebben overwonnen—kan helpen bij het effectief leggen van contact met inwoners. Deze ervaringsdeskundigen spreken de taal van de doelgroep,…