Spring naar content

Werkboek Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen

1 februari 2024

In het werkboek “Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen” wordt achtergrondinformatie, kennis en tips gegeven om armoede beter te begrijpen en oorzaken en gevolgen van armoede aan te kunnen pakken. Met het werkboek ga je praktisch aan de slag.

Challenge Armoede

De inhoud van dit werkboek maakte deel uit van de Challenge Armoede die Movisie organiseerde in aanloop naar de internationale dag tegen armoede. Deelnemers worden met het werkboek verrijkt met kennis over geldzorgen en -problemen, langdurige armoede en wat dit met mensen doet. Door middel van dit werkboek kan een eigen ‘Week van de Armoede’ georganiseerd worden. In het werkboek wordt iedere dag een ander thema belicht met een daarbij passende opdracht. Iedere dag wordt afgesloten met een afsluitende vraag en een terugblik. Ook zijn per dag een aantal relevante artikelen toegevoegd. Uitvoerende professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, studenten en andere geïnteresseerden ontvangen door middel van dit werkboek achtergrondinformatie en aanknopingspunten om armoede te signaleren en aan te pakken.

Thema’s

Iedere dag staat in het teken van een ander thema.

De thema’s zijn:

  1. Oorzaken en gevolgen van niet kunnen rondkomen
  2. Stress en emoties bij armoede
  3. Een oordeelvrije basishouding
  4. Wees er vroeg bij
  5. Structurele problemen: vergroot jouw cirkel van invloed

Gerelateerde artikelen

Lokaal samenwerken in de aanpak van kinderarmoede

Er is een goede samenwerking tussen professionals en organisaties nodig om kinderarmoede tegen te gaan. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ),...

Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen

In het artikel ‘Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen’ wordt gesteld dat de armoedecijfers van het CBP ondoelmatig...

Ongewenste mijding van mondzorg om financiële redenen

Er zijn steeds meer signalen over de toenemende mijding van mondzorg om financiële redenen. Naar aanleiding van deze signalen hebben...