Spring naar content

Zo ouder, zo kind?

Onderzoek over geldzaken onder jongeren en hun ouders

16 maart 2021

In het kader van “de Week van het geld” heeft I&O Research in opdracht van Wijzer in geldzaken een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gericht op de gelijkenissen tussen jongeren (11 t/m 16 jaar) en hun ouders op het vlak van omgaan met geld. Ook komen in het onderzoek de gevolgen van de coronacrisis aan bod. 

Tussen 17 en 23 februari 2021 hebben 596 huishoudens aan het onderzoek deelgenomen door het invullen van een vragenlijst. Allereerst werd de vragenlijst ingevuld door de jongeren. Vervolgens werd de vragenlijst aan de ouders voorgelegd, waarna de gelijkenissen en verschillen tussen beiden konden worden achterhaald. 

De voornaamste uitkomsten van het onderzoek luiden als volgt: 
Zowel ouders (87%) als jongeren (70%) vindt het belangrijk dat scholen aandacht besteden aan geldzaken. Naast educatie op scholen zien de respondenten ook het belang van de rol van ouders in. Toch stelt slechts 58% van de ouders dat zij met hun kind meerdere keren per jaar over geldzaken praten. 

Ouders kunnen ook onbewust invloed hebben op de manier waarop hun kind met geld omgaat. Ongeveer 80% van zowel de jongeren als de ouders vindt dat de ouders het goede voorbeeld geven wanneer het op geld aankomt. Daarnaast vindt 80% van de jongeren dat hun ouders hen hebben geleerd om met geld om te gaan. Van de ouders denkt bijna 90% dat zij dit hun kinderen hebben bijgebracht. 

De invloed van ouders wordt ook zichtbaar bij het beeld dat kinderen hebben van geld. Wanneer ouders vinden dat geld moet rollen, dan deelt meer dan de helft van hun kinderen deze mening (53%). Het tegenovergestelde is echter ook waar: wanneer ouders vinden dat geld gespaard moet worden, dan wordt deze mening vaak ook gedeeld door hun kinderen. Ook op het gebied van geld lenen delen nemen kinderen de visie van hun ouders vaak over. Ouders die het geen probleem vinden om een klein geldbedrag te lenen (66%) hebben vaak kinderen die dit ook prima vinden (89%). Het verschil is goed zichtbaar met ouders die geld lenen afkeuren. Bij hun kinderen is een kleiner deel (48%) dat het in orde vindt om geld te lenen. 

De gevolgen van de coronacrisis hebben er voor gezorgd dat zowel jongeren als hun ouders minder geld hebben uitgegeven. De helft van de jongeren en de helft van de ouders zegt dat zij het bespaarde geld op een spaarrekening hebben gezet. Een kwart van de ouders heeft het bespaarde geld aan andere zaken uitgegeven, zoals bijvoorbeeld een verbouwing. Een kwart van de jongeren gaf het geld uit aan leuke dingen voor zichzelf. 

Ook werd het bespaarde geld door ouders vaak uitgegeven aan leuke dingen voor hun kinderen. 45% van de kinderen stelt iets van hun ouders te hebben gekregen om de coronacrisis door te komen, zoals boeken of spelletjes. Daarnaast gaf 29% van de ouders meer geld uit aan zichzelf gedurende de coronacrisis. 

Behalve dit soort ‘troostaankopen’ wordt er ook een beeld geschetst van gezinnen met geldzorgen. Bijna de helft van de ouders (46%) geeft aan zorgen te hebben om geld. Ongeveer 60% van de ouders zegt dat zij denken dat hun kinderen hier niets van merken. Toch geeft 30% van de jongeren aan dat hun ouders zich wel eens druk maken om hun financiën. 

Gerelateerde artikelen

“Voor mijn gevoel had ik veel geld”

Hoeveel jongvolwassenen hebben schulden? Wat zijn de kenmerken van deze groep en welke factoren hebben invloed op hun financiële gedrag? Het antwoord op die vragen kan helpen bij preventie en…

1 op de 12 Nederlandse huishoudens heeft probleemschulden

Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018…

1 op de 5 zelfstandigen schatte buffer in 2019 op hooguit 3 maanden

De tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019 van het CBS en TNO geeft een overzicht van de financiële stand van zaken onder zelfstandig ondernemers vóór de coronacrisis.