Spring naar content

Kennisbank schuldhulpverlening: Alles in jouw werkveld op één plek

Vergroot jouw vakmanschap

Nieuw in de kennisbank

Schulden & Suïcidepreventie – De impact van schuldenproblematiek

Video's, Werkwijzers en toolkits
Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak suïcidale gedachten als mensen zonder schulden. Het bespreken van deze gedachten kan…

Effectief begeleiden van delinquenten met schulden

Handreikingen, Rapporten
Meer adequate, vroegtijdige, structurele en systematische samenwerking tussen professionals vanuit ieders expertise is cruciaal in de aanpak van schulden onder…

Vroegsignalering van financiële problemen in de huisartsenpraktijk

Rapporten
Armoede en schulden hebben een duidelijk effect op de gezondheid. Zo leiden armoede en schulden vaak tot langdurige stress. Die…

Toolkit Evalueren & Innoveren:

Help elkaar verder

We helpen elkaar verder door samen te werken en er samen voor te zorgen dat inwoners met (dreigende) financiële problemen beter worden bereikt, sneller toegeleid worden naar de juiste hulp, door kwalitatief goede schuldhulp te bieden en door effectieve nazorg te leveren.

Hoe eerder mensen in beeld zijn, hoe sneller signalen doorkomen en professionals elkaar weten te vinden, hoe meer mensen we écht kunnen helpen. Alleen kunnen we het niet, samen komen we verder.

Onze partners

Kennisbank is een initiatief van Schouders Eronder, een samenwerkingsverband tussen
Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG