Spring naar content

Kennisbank schuldhulpverlening: Alles in jouw werkveld op één plek

Vergroot jouw vakmanschap

Nieuw in de kennisbank

‘Veel vrouwen verlaten de opvang met meer schulden!

Ze vindt het een voorrecht om in de vrouwenopvang te werken. Ze houdt van bruggen slaan, medestanders te vinden en…

Het effect van financiële schaarste op de voorkeur voor nu of later

Rapporten
Mensen ervaren financiële schaarste als ze denken minder geld te hebben dan ze eigenlijk nodig hebben. Financiële schaarste kan zorgen…

Werkzame elementen bij jongereninterventies, gericht op het voorkomen van (mogelijke) betalingsachterstanden.

Interventies en methoden
Het Verwey-Jonker Instituut heeft een rapport gepubliceerd over Werkzame elementen bij jongereninterventies gericht op het voorkomen van betalingsachterstanden. Het Instituut onderzocht…

Toolkit Evalueren & Innoveren:

Help elkaar verder

We helpen elkaar verder door samen te werken en er samen voor te zorgen dat inwoners met (dreigende) financiële problemen beter worden bereikt, sneller toegeleid worden naar de juiste hulp, door kwalitatief goede schuldhulp te bieden en door effectieve nazorg te leveren.

Hoe eerder mensen in beeld zijn, hoe sneller signalen doorkomen en professionals elkaar weten te vinden, hoe meer mensen we écht kunnen helpen. Alleen kunnen we het niet, samen komen we verder.

Onze partners

Kennisbank is een initiatief van Schouders Eronder, een samenwerkingsverband tussen
Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG