Spring naar content

Kennisbank schuldhulpverlening: Alles in jouw werkveld op één plek

Vergroot jouw vakmanschap

Nieuw in de kennisbank

Signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij geldzorgen

Handreikingen
Voor toeleiders in het sociaal domein, zorgdomein, veiligheidsdomein en onderwijsdomein. Geldzorgen, armoede en schulden zijn veelvoorkomende problemen in Nederlandse huishoudens….

Wegwijzer Jeugd & Veiligheid

Deze handreiking is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als onderdeel van het actieplan Wapens en…

Schulden & Suïcidepreventie – De impact van schuldenproblematiek

Video's, Werkwijzers en toolkits
Mensen met schulden hebben twee keer zo vaak suïcidale gedachten als mensen zonder schulden. Het bespreken van deze gedachten kan…

Toolkit Evalueren & Innoveren:

Help elkaar verder

We helpen elkaar verder door samen te werken en er samen voor te zorgen dat inwoners met (dreigende) financiële problemen beter worden bereikt, sneller toegeleid worden naar de juiste hulp, door kwalitatief goede schuldhulp te bieden en door effectieve nazorg te leveren.

Hoe eerder mensen in beeld zijn, hoe sneller signalen doorkomen en professionals elkaar weten te vinden, hoe meer mensen we écht kunnen helpen. Alleen kunnen we het niet, samen komen we verder.

Onze partners

Kennisbank is een initiatief van Schouders Eronder, een samenwerkingsverband tussen
Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG