Spring naar content

Anders kijken in het sociaal domein

Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein

17 december 2019

Hoe kan het dat mensen zoveel problemen ervaren als ze hulp zoeken? Veel regels in het sociale domein werken in hun nadeel. Hoe komt het dat sociale professionals handelen zoals ze doen? En hoe kan het beter?

Als mensen hulp zoeken via het sociaal domein, kan het zomaar zijn dat hun situatie verergert in plaats van verbetert. Dat komt onder andere doordat sociale professionals de regels correct toepassen. Die regels werken vaak in het nadeel van de cliënt.

Volgens de onderzoekster is het belangrijk dat professionals in zorg, sociaal werk en asielzaken anders gaan kijken naar de situatie van hun cliënten. Ze moeten de problemen van hun cliënten centraal stellen en uitzoeken wat voor hen écht belangrijk is. Dat heet ‘responsiviteit’. Veel sociale professionals kunnen dat ook en willen dat ook. Alleen worden ze vaak beperkt door de bureaucratie, het systeem en de regels. 

Het doel van dit onderzoek is begrijpen waarom sociale professionals handelen zoals ze dat doen. Naar aanleiding van de resultaten geeft de onderzoekster een aantal adviezen aan organisaties, managers en professionals hoe het beter kan.

De onderzoekster stelt dat het belangrijk is dat professionals regels durven loslaten. Maar daarvoor heb je leidinggevenden nodig die hun teamleden het vertrouwen geven dat dat mag.

Kijk naar de situatie van de cliënt, zegt ze, en zet daarbij de regels even opzij. Kijk wat iemand écht nodig heeft en bedenk hoe je dat kunt bereiken. En dan zie je dat dat meestal wel past binnen de regels.
 

Gerelateerde artikelen

Veel ervaringsdeskundigen actief in het sociaal domein

Veel organisaties in het sociaal domein zetten ervaringsdeskundigen in. Kennisinstituut Movisie gaat onderzoeken of de inzet van ervaringsdeskundigen werkt. En zo ja, voor wie en onder welke omstandigheden.

Begrijpen, willen en kunnen

Dit rapport is gericht op het zichtbaar maken van de obstakels die lager opgeleiden tegenkomen wanneer zij zich bewegen binnen de ruimte van de publieke dienstverlening die gericht is op…

Een ethische handreiking voor sociale professionals

De lectoraten Schulden en Incasso en Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening hebben samen een ethische handreiking gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld voor sociale professionals in tijden van crisis en is geschreven naar…