Spring naar content

Gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen

30 maart 2021

Het Nibud heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die werkgevers kunnen helpen om financiële problemen te signaleren bij hun werknemers. Ook bieden de hulpmiddelen handvatten die kunnen helpen om het gesprek over financiële problematiek aan te gaan.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat er bij 60% van de bedrijven mensen werken met geldproblemen. Het kan hierbij gaan om mensen die in dienst zijn, maar ook om ingehuurde zzp’ers en uitzendkrachten. Aangezien geldproblemen grote invloed hebben op het dagelijks functioneren van mensen betekent dit dat ook hun werk hieronder kan lijden. Een voorbeeld van de gevolgen van schulden voor het werk van mensen is bijvoorbeeld een afname in productiviteit of ziekteverzuim vanwege aanhoudende stress. 

Vanwege hun wisselende inkomsten zijn ondernemers vaak kwetsbaarder als het gaat om geldzaken. Dit zorgt ervoor dat zij een groter risico lopen om problematische schulden op te bouwen. Ook kan het door elkaar lopen van persoonlijke en zakelijke financiën het houden van overzicht bemoeilijken. 

Om het herkennen van signalen die wijzen op financiële problemen bij werknemers makkelijker te maken voor werkgevers heeft het Nibud enkele hulpmiddelen ontwikkeld. Van deze hulpmiddelen zijn twee varianten ontwikkeld: één is speciaal voor werkgevers, de ander is gericht op ondernemers. Het gaat hierbij om een Gesprekshandreiking en een Signaalkaart. De Signaalkaart bevat een lijst met signalen die een indicator kunnen zijn voor geldproblemen.

Gecombineerd zorgen de twee hulpmiddelen voor praktische handvatten om problemen te signaleren en een gesprek aan te gaan. 

Gerelateerde artikelen

Gesprekstechnieken om mensen met schulden te motiveren

Deze handreiking geeft praktische tips voor gesprekken met mensen met schulden. Want hoe kun je hun schulden met ze bespreken? En hoe motiveer je ze om in actie te komen?…

Financieel fitte werknemers

Willen werknemers hulp van hun werkgever als ze zorgen of vragen hebben over hun financiën? Wat voor hulp willen ze dan, en bieden werkgevers die hulp?

Rapport peiling coronacrisis: financiële gevolgen voor huishoudens

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben…