Spring naar content

Het effect van financiële schaarste op de voorkeur voor nu of later

Samenvatting wetenschappelijk artikel: 'Financial scarcity increases discounting of gains and losses: Experimental evidence from a household task’

1 januari 2023

De stress die mensen vaak ervaren door financiële schaarste kan van invloed zijn op de keuzes die zij maken. In het onderzoek ‘Financial scarcity increases discounting of gains and losses: Experimental evidence from a household task’ uitgevoerd door L.P. Hilbert, M.K. Noordewier en W.W. van Dijk en gepubliceerd in de Journal of Economic Psychology werd gekeken naar de relatie tussen het ervaren van financiële schaarste en temporal discounting. De inzichten kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod.

Onderzoek

Financiële schaarste kan gedefinieerd worden als het tekort aan geld. Als mensen financiële schaarste ervaren, denken dat ze minder geld hebben dan dat ze nodig hebben. Financiële schaarste kan leiden tot het oplopen van schulden wat vaak zorgt voor negatieve gevoelens. Daarnaast zorgt financiële schaarste voor stress, waardoor mensen minder rekening houden met de toekomst en ze hun aandacht vooral op hun financiële problemen gaan richten. Deze focus op hun financiële situatie kan later zorgen voor (nog) grotere problemen.

Tijdens dit onderzoek werd gekeken of het effect van temporal discounting wordt versterkt door financiële schaarste. Temporal discounting kan gedefinieerd worden als het verschijnsel waarbij iets minder waardevol wordt gevonden als het steeds wordt uitgesteld. Dit leidt er over het algemeen toe dat mensen liever hun inkomsten eerder dan later krijgen, ook als dit betekent dat de kosten oplopen en ze daardoor dus minder krijgen. Ook betalen deze mensen liever kosten later dan eerder, zelfs als ze dan meer moeten betalen.

Conclusie

Uit het onderzoek komt voort dat het ervaren van financiële schaarste alleen leidt tot meer temporal discounting als financiële schaarste samengaat met een (te verwachten) geldtekort.

Klik hier voor het wetenschappelijk artikel ‘Financial scarcity increases discounting of gains and losses: Experimental evidence from a household task’

Gerelateerde artikelen

De leefwerelden van arm en rijk

De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau...

Een (on)zeker inkomen in de stad

Een onzeker bestaan ontstaat door onzekerheid op het gebied van werk en inkomen. In het programma ‘Een (on)zeker bestaan in...

Verborgen armoede op de werkvloer

Het Nibud rapport 'Verborgen armoede op de werkvloer' geeft inzicht in de verborgen armoede onder werkenden. Het Nibud heeft een...