Spring naar content

Explanimation Beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening

1 januari 2022

Animatie: Doen wat nodig is!

Werk jij met mensen die in armoede leven, financiële problemen hebben, of voor wie financiële problemen dreigen? Deze animatie laat zien waarom het belangrijk is dat je als professional in sociaal-financiële dienstverlening over de juiste competenties beschikt. 

Gerelateerde artikelen

Vernieuwde handreiking: De eindjes aan elkaar knopen

Deze vernieuwde handreiking bevat veel praktische kennis en inzichten over de aanpak van schulden, opgebouwd uit vragen en antwoorden. De handreiking is bedoeld om wijkteams, vrijwilligers en andere schuldhulpverleners te…

Wie, wat, waar?

De kinderombudsman in Rotterdam heeft de gemeentelijke regelingen onderzocht die gericht zijn op het bestrijden van kinderarmoede. De financiële regelingen die bestaan lossen armoede onder kinderen niet op. Wel kunnen…

Themakrant Samenwerking beroepskracht en vrijwilliger

Deze themakrant gaat in op de vraag 'Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers elkaar versterken?' Wat zegt onderzoeker Jansje van Middendorp over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten? En de aanpak…