Spring naar content

Maak hier kennis met de competenties sociaal financiële dienstverlening

Dé Beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening

2 januari 2022

Met mensen werken aan hun financiële bestaanszekerheid!

Werk jij als professional met mensen aan het versterken van hun financiële bestaanszekerheid? Verken dan welke deskundigheid je nu en in de toekomst nodig hebt. Het staat beschreven in de beroepscompetentieset voor professionals in sociaal-financiële dienstverlening

Beroepscompetenties beschrijven over welke deskundigheid professionals moeten beschikken om hun werk adequaat te kunnen doen. Vertrekpunt van de Beroepscompetentieset sociaal-financiële dienstverlening is de situatie van mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Want het maakt voor professionals uit of zij preventieve hulp- en dienstverlening bieden, naast mensen staan die te maken hebben met zware schuldenproblematiek, mensen helpen bij het op de rit houden van hun financiële bestaanszekerheid of zich richten op al deze situaties. 

Het vakgebied sociaal-financiële dienstverlening is breed en divers. Net als de hulp en ondersteuning die geboden wordt aan mensen. Deze beroepscompetentieset is dan ook bedoeld voor alle professionals die in het vakgebied werkzaam zijn. Ongeacht of zij werken bij een gemeente, een sociaalwerkorganisatie, een schuldhulporganisaties of een commerciële organisatie in het vakgebied. En ongeacht hun functie. De beroepscompetentieset is er voor schuldhulpverleners, sociaal werkers, financieel coaches, bewindvoerders, nazorgconsulenten en al die andere professionals. 

Benieuwd naar welke competenties voor jouw dagelijkse werk belangrijk zijn? Maak dan nu kennis met de competenties en ontdek wat je zelf moet kunnen, beter wilt kunnen of waar samenwerken nodig is. 


Downloads

Vaarwater van financiële bestaanszekerheid

Met het Vaarwater van financiële bestaanszekerheid ontdek je de competenties nog sneller.  
Professionalisering in sociaal-financiële dienstverlening

Infoflyer voor organisaties

Infoflyer voor onderwijs

Infoflyer voor professionals

Project Beroepscompetenties sociaal-financiële dienstverlening

Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG werkten de afgelopen jaren samen in het programma Schouders Eronder aan onder meer de Beroepscompetenties sociaal-financiële dienstverlening. In samenwerking met NVVBS en SAM, én in nauw overleg met het werkveld, zijn daartoe (clusters van) competenties waarover een professional dient te beschikken ontwikkeld, gevalideerd en gelegitimeerd. In de link hierboven vind je het einddocument van het project dat de basis vormt voor dat wat te vinden is op deze webpagina.  

Gerelateerde artikelen

BKR-schuldenmonitor

In de jaarlijks terugkerende Schulden Monitor van het BKR zijn cijfers terug te vinden met betrekking tot het financieel welzijn van Nederland. Het rapport geeft onder andere inzicht in de…

Jeugd in armoede

Het rapport Jeugd in armoede is in eerste instantie geschreven voor docenten en studenten Social Work maar bevat veel relevante...

Hindernisbaan zonder finish

De Nationale ombudsman heeft de afgelopen jaren meerdere onderzoeken gedaan naar de toegang die burgers hebben tot gemeentelijke schuldhulpverlening. Hieruit is voortgekomen dat veel burgers met problematische schulden moeite hebben…