Spring naar content

Factsheet armoede en schulden 2019

27 september 2019

Deze factsheet geeft een overzicht van de cijfers over armoede en schulden, de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de belangrijkste problemen en de dilemma’s die gemeenten daarbij tegenkomen. Bij elk thema staan adviezen over wat gemeenten kunnen doen om de problemen op te lossen.

Deze factsheet geeft gemeenten inzicht in de belangrijkste problemen van hun inwoners die leven in armoede of met schulden. De factsheet bevat adviezen en ideeën hoe gemeenten die problemen kunnen oplossen.

De onderwerpen komen van de themagroep Armoede en Schulden van het G40-Stedennetwerk. In dit netwerk werken 40 Nederlandse gemeenten samen en wisselen kennis uit. Bij elk onderwerp worden ook de dilemma’s benoemd waarmee gemeenten te maken hebben.

  • 1 op de 3 mensen in armoede heeft werk. Maar hun inkomen is vaak onzeker en ze hebben te weinig geld, bijvoorbeeld door stijgende lasten. Hoe kun je deze groep bereiken en helpen?
  • Gemeenten moeten sociaal incasseren. Hoe doe je dat? En hoe kun je communiceren en incasseren zonder dat dit extra geld kost?
  • Preventie en vroegsignalering: hoe kun je op tijd betalingsachterstanden signaleren en schulden voorkomen?
  • Instroom en uitstroom beschermingsbewind: hoe vind je hulp die past bij de behoeften van je inwoners? Hoe voorkom je dat mensen te snel onder beschermingsbewind komen en dat ze te lang onder beschermingsbewind blijven?
  • Integraal werken: hoe kunnen de verschillende afdelingen van de gemeente samenwerken? En hoe kun je als gemeente rekening houden met alle levensdomeinen?
  • Energietransitie: hoe zorg je dat inwoners met weinig geld de overgang naar duurzame energie kunnen betalen?

Verder geeft het netwerk adviezen hoe gemeenten rekening kunnen houden met chronische stress bij hun inwoners door langdurige geldzorgen. De factsheet sluit af met de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, en de belangrijkste feiten en cijfers over armoede en schulden.
 

Gerelateerde artikelen

Armoede en schulden na corona

De verwachting bestaat dat de coronacrisis voor een flinke toename zal zorgen van de groep burgers die met armoede en schulden te kampen heeft. Gemeenten verwachten dan ook dat er…

Cijfers van armoede en schulden in Nederland

Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Wat zijn de feiten en cijfers van de afgelopen 5 jaar?

Financieel kwetsbare groepen

Welke mensen hebben meer kans om in de financiële problemen te komen? Hoe groot zijn die groepen, en wat maakt hen financieel kwetsbaar?