Spring naar content

FinanciëleGezondheidsCheck

23 november 2022

Het Nibud heeft samen met Deloitte en Universiteit Leiden de FinanciëleGezondheidsCheck ontwikkeld. Dit is een snelle test van 15 wetenschappelijk onderbouwde vragen waarmee mensen een beeld krijgen van hun financiële gezondheid. Op basis van de antwoorden op de 15 vragen geeft de FinanciëleGezondheidsCheck een indicatie van hoe hun financiële situatie eruitziet en geeft een inschatting van hoeveel risico iemand loopt op financiële problemen. Ook geeft de tool concrete tips en wijst de weg naar specifieke hulpmiddelen op basis van de resultaten van de beantwoorde vragen, zoals Geldfit of SchuldHulpMaatje. Hiermee kunnen mensen meer grip op hun inkomsten en uitgaven krijgen.

Deze FinanciëleGezondheidsCheck is ontwikkeld omdat er nieuwe groepen worstelen met de vraag hoe zij alles kunnen blijven betalen. In 2022 hadden 37 procent van de huishoudens moeite met rondkomen. Er zijn opvallend veel jongvolwassenen tot 35 jaar die moeite hebben met rondkomen. Zij hebben vooral moeite met het betalen van de hoge vaste lasten. Ook huishoudens met hogere inkomens hebben steeds meer moeite met rondkomen.

Gerelateerde artikelen

Poor Psychology: Poverty, shame, and decision making

Arm zijn betekent veel meer dan te weinig geld hebben. Armoede heeft ook emotionele gevolgen. Welke zijn dat en welke rol speelt schaamte?

Infographic ‘Samenhang armoede, schulden en gezondheid’

Pharos heeft een infographic ontwikkeld waarin de wederzijdse invloed van armoede en gezondheid wordt uitgelegd. In deze infographic wordt zie...

Zorgen voor burgers: knelpunten bij de toegang tot zorg

Het zorgstelsel is voor veel mensen een doolhof. De Nationale ombudsman onderzocht waar mensen tegenaan lopen als ze zorg of ondersteuning willen aanvragen. Hij geeft een overzicht van de gesignaleerde…