Spring naar content

Handreiking financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid

2 maart 2020

Deze handreiking van Divosa richt zich op het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde statushouders. Daarnaast wordt ook ingegaan op het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid.

Om inburgering te bevorderen worden bijstandsgerechtigde statushouders zes maanden lang financieel ontzorgd door de gemeente. Dit houdt in da de betalingen van huur, gas, water, elektra en zorgverzekering via de gemeente plaatsvinden. Op deze manier worden de statushouders niet afgeleid door financiële problemen en kunnen zij zich volledig richten op het inburgeringstraject.

Toch is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan het stimuleren van financiële zelfredzaamheid bij deze groep statushouders. Het kan namelijk voorkomen dat zij na deze periode van zes maanden alsnog worden geconfronteerd met financiële problemen. Juist dan is het voor hen extra belangrijk om in staat te zijn om zelf financiële afwegingen te kunnen maken en om overzicht en rust aan te brengen in hun financiën, zowel op korte als lange termijn.

Gemeenten kunnen zelf bepalen op welke manier zij het proces van financieel ontzorgen inrichten. Ook wat betreft het stimuleren van financiële zelfredzaamheid mogen zij zelf de aanvliegroute bepalen.

Deze handreiking biedt verschillende handvatten voor het stimuleren van financiële zelfredzaamheid en het financieel ontzorgen van statushouders. Zo wordt er allereerst ingegaan op wat financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid nu eigenlijk concreet betekenen. Daarnaast wordt verder ingegaan op de verantwoordelijkheid van gemeenten en op de samenhang tussen deze twee zaken. Verder wordt beschreven wat de wettelijke verplichtingen van de gemeente zijn en op welk vlak zij het beleid zelf in kunnen richten.

Tot slot wordt speciale aandacht gegeven aan het aanvragen van toeslagen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid. Ook wordt de verbinding met de rest van het sociaal domein gemaakt.  

Gerelateerde artikelen

De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) richt zich op de financiële zelfredzaamheid van statushouders in Nederland. Het doel...

Syriërs in Nederland

Hoe verloopt de integratie van Syriërs in Nederland? Hoe zijn ze gevlucht, hoe hebben ze hun opvang ervaren en hoeveel van hen hebben een betaalde baan? Dit onderzoek brengt de…

Hoe te zorgen voor ‘echt ontzorgen’?

De pilot ontzorgen Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 in. Het ministerie van SZW heeft ter ondersteuning...