Spring naar content

Jongvolwassenen met schulden beter bereiken

Aanbevelingen op basis van praktijk en wetenschap

13 augustus 2023

Het kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag heeft een rapport geschreven als antwoord op de vraag hoe jongvolwassenen (18-26 jaar) met schulden beter bereikt kunnen worden. Deze vraag werd gesteld door incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn, omdat zij merkten dat hun brieven en e-mails niet worden geopend door jongvolwassenen. Dit resulteert in een gebrek aan gewenst contact met deze doelgroep en blijft passende hulp uit. Hierdoor bestaat het reële risico dat de schuldenproblematiek van veel jongvolwassenen verder escaleert. Het kenniscentrum geeft daarom een aantal aanbevelingen die gebruikt kunnen worden om jongvolwassenen met schulden beter te bereiken. In deze aanbevelingen wordt gericht op strategieën waarmee jongvolwassenen aangespoord kunnen worden om brieven en mails te openen, lezen en erop te reageren.

De aanbevelingen:

  • Maak schaamte constructief

Eén van de meest genoemde redenen waarom mensen geen contact opnemen bij schulden is schaamte. Praktijkprofessionals zijn vaak geneigd om te benadrukken dat mensen zich niet hoeven te schamen voor hun financiële situatie. Uit onderzoek blijkt echter dat het expliciet benoemen van schaamte juist tot minder contact leidt. Het is daarom belangrijk om constructief met schaamte om te gaan zonder het expliciet te hoeven benoemen.

  • Geef aandacht aan stress

Verschillende ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk geven aan dat voor veel mensen de communicatie over schulden direct voor stress zorgt. Deze stress voelen mensen fysiek waardoor het lastig voor ze wordt om rustig een brief door te lezen die gaat over hun schuldensituatie. Omgaan met deze stress kan bijvoorbeeld door in de communicatie een stress-sensitieve aanpak te hanteren.

  • Gebruik een passend communicatiekanaal

38% van de jongeren vindt bellen eng. Dit is mogelijk een van de redenen dat weinig jongvolwassenen bellen nadat ze via een brief of e-mail zijn benaderd. Het aanbieden van een voor deze doelgroep meer aansprekend communicatiekanaal kan daarom effectief zijn.

  • Vergroot kennis van financiële zaken

Jongvolwassenen hebben, meer dan andere leeftijdsgroepen, beperkte kennis van financiële zaken waaronder het oplossen van financiële problemen. Dit kan hen ervan weerhouden om contact op te nemen of überhaupt aandacht te besteden aan brieven of e-mails. Daarom is het belangrijk om jongvolwassenen een heldere uitleg te geven over waarom iemand een incassobrief ontvangt en wat dit betekent voor iemands persoonlijke situatie.

Gerelateerde artikelen

Themakrant jongeren en schulden

Wat een ongelofelijk lastige tijd is het nu voor jongeren. Niet alleen door de pandemie, maar ook door onze samenleving....

Financiën bij Studenticast

In de Podcast Studenticast, een podcast van de Universiteit Leiden voor en door studenten, wordt aandacht besteed aan studentenwelzijn. In...

‘Voor mijn gevoel had ik veel geld’

Hoeveel jongvolwassenen hebben schulden? Wat zijn de kenmerken van deze groep en welke factoren hebben invloed op hun financiële gedrag? Het antwoord op die vragen kan helpen bij preventie en…