Spring naar content

Rust in het hoofd: de waarde van financiële stabiliteit voor gemarginaliseerde jongvolwassenen

Eindrapportage Bouwdepot Eindhoven 2021-2022

1 maart 2023

In de gemeente Eindhoven heeft er een evaluatie van het Bouwdepot plaatsgevonden. Hiermee werd de vraag hoe een maandelijks stabiel inkomen kan bijdragen tot bestaanszekerheid en toekomstperspectief voor gemarginaliseerde jongvolwassenen verkent. Er namen 30 jongeren tussen de 18 en 21 jaar deel aan het Bouwdepot. De jongvolwassenen kregen een jaar lang iedere maand onvoorwaardelijk een budget van 1050 euro om daarmee te leren bouwen aan hun toekomst. Aan het begin moesten de jongeren een Bouwplan opstellen waarin ze hun doelstellingen voor het aankomende jaar moesten vastleggen. Gedurende en aan het einde van het jaar werd er gereflecteerd op deze doelen en werden de doelen zo nodig aangepast.

Het Bouwdepot

Onder de jongeren is er sprake van dak- of thuisloosheid of een onveilige thuissituatie. Vrijwel alle jongeren hebben last van meervoudige problematiek en gaven aan dat ze financiële stress ervaren en in de overlevingsstand stonden. De jongeren zijn positief over het Bouwdepot. De meeste jongeren ervaren het Bouwdepot als een adempauze. Meerdere jongeren beschrijven het Bouwdepot als een stap naar volwassenheid. Het geeft hen de vrijheid om keuzes te maken en biedt de mogelijkheid om geen stress te ervaren. De begeleiders kijken ook positief terug op de Bouwdepot. De volgende doelen zijn vooral behaald door de jongeren: rust en stabiliteit, minder/geen financiële stress, persoonlijke ontwikkeling, stappen zetten naar zelfstandigheid en bouwen aan toekomstperspectief.

Ondanks dat de jongeren positief zijn over het Bouwdepot, is de feitelijke situatie van de jongeren vaak weinig veranderd. Er is vaak sprake van complexe problematiek wat niet in een jaar opgelost kan worden. De jongeren zitten er wel rustig bij, waarbij een enkeling zich zorgen maakt over de nabije toekomst.

Hoe nu verder?

Uiteindelijk is het doel van het Bouwdepot dat het een standaardinterventie wordt binnen gemeentelijk beleid in plaats van een pilot. Voor nu moet het Bouwdepot nog door een proces van meerdere evaluaties en mogelijke veranderingen.

Dit rapport geeft je achtergrondinformatie. De inzichten kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Er zijn twee kanttekeningen die bij dit onderzoek geplaatst moeten worden. Allereerst zijn de resultaten gebaseerd op 24 van de 30 jongeren. Daarnaast is de causaliteit niet te bewijzen.

Gerelateerde artikelen

Handreiking om huisuitzettingen te voorkomen

Het proces van betalingsachterstanden tot huisuitzetting verloopt in fasen. In elke fase heb je nog mogelijkheden om huisuitzetting te voorkomen. Vooral voor kinderen is huisuitzetting ingrijpend. Daarom is het extra…

Financiële problemen in de opvang en beschermd wonen

In dit magazine lees je de persoonlijke verhalen van cliënten in de opvang en beschermd wonen. Schuldhulpverleners en andere deskundigen gaan in op de oorzaken van hun financiële problemen. Zowel…

Documentaire serie ‘Schuldig’

Schuldig, een unieke documentaireserie over hoop, wanhoop en veerkracht in een buurt verbonden door schulden. Van een kale kip kun je niet plukken. Dus wie draait er op voor de…