Spring naar content

Kleine gift, groot effect

Eindrapport

1 mei 2022

In dit rapport staat het onderzoek naar de maatschappelijke opbrengst van het Mini-Maatwerkbudget die wordt ingezet door de wijk- of buurtteams centraal. Er is een onderzoek verricht naar de inzet en de invulling van het Mini-Maatwerkbudget in de gemeente Amsterdam, Hengelo, Leiden en Utrecht. Er is onderzocht hoe het Mini-Maatwerkbudget bijdraagt aan effectieve ondersteuning in situaties waarin de ondersteuningsvraag niet kan worden opgelost door voorliggende voorzieningen.

Conclusies

Uit het onderzoek komen de volgende conclusies voort:

  • De inwoners waarderen een gift en geven aan dat in veel gevallen de gift ook leidt tot een verbetering op andere leefgebieden.
  • Professionals vinden het fijn dat zij dit instrument in kunnen zetten wanneer voorliggende voorzieningen niet of niet op tijd ingezet kunnen worden.
  • Kennisuitwisseling tussen verschillende domeinen wordt gestimuleerd door de multidisciplinaire teams die casussen beoordelen.
  • Het Mini-Maatwerkbudget draagt bij aan de maatschappij. Er worden maatschappelijke kosten bespaart en het Mini-Maatwerkbudget legt patronen bloot die kunnen leiden tot collectieve afspraken en nieuwe routes.

De organisatie en de doelstelling van het Mini-Maatwerkbudget is in de vier gemeenten vergelijkbaar. De hoogte van de uitgaven en de samenstelling van de teams verschillen wel per gemeente.

Aanbevelingen

Op het vlak van de informatieverstrekking van het Mini-Maatwerkbudget naar hulpverleners en de samenwerking met lokale organisaties kan een verbeterslag gemaakt worden.

Gerelateerde artikelen

Geldzaken in de praktijk 2024

In het rapport ‘Geldzaken in de praktijk 2024’ worden de resultaten van het onderzoek naar inkomens, uitgaven en de mate...

Informele schulden: een tweezijdige medaille

Informele schulden vormen een steeds groter probleem onder zowel Nederlandse moslims als mensen met andere achtergronden. In verband met het...

Rondkomen en betalingsproblemen

Het Nibud heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geldzaken van Nederlandse huishoudens. Door middel van dit onderzoek is er antwoord...