Spring naar content

Leidraad monitoring vroegsignalering

Leren, bijsturen en evalueren door monitoren van het proces van vroegsignalering

4 januari 2023

Sinds begin 2021 hebben gemeenten de taak om de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te implementeren en het vroegsignaleringproces op te zetten. Nu dit in veel gevallen is gerealiseerd, is het belangrijk om het beleid en de uitvoering te monitoren en te beoordelen om te begrijpen hoe effectief vroegsignalering is en om eventuele aanpassingen te doen waar nodig. Monitoring kan ook nuttig zijn wanneer er intern verantwoording af moet worden gelegd voor het vroegsignaleringproces.

Om gemeenten handvatten te bieden bij monitoring en evaluatie van het proces van vroegsignalering van betalingsachterstanden hebben Divosa en VNG Realisatie de Leidraad monitoring vroegsignalering opgezet.

Bekijk de leidraad hier.

Gerelateerde artikelen

Het verhaal van Rene: Ex-gedetineerde met schulden

De stapel ongeopende post levert hem veel stress op. De schulden worden alleen maar hoger. Hij heeft jarenlang adequate ondersteuning...

Meer nodig dan schuldhulp om uit de bijstand te komen

Voor mensen in de bijstand met schulden is het moeilijk om werk te zoeken en te vinden. Lukt dat beter als ze de zekerheid hebben dat ze drie jaar lang…

Geldzaken in de praktijk 2018-2019

De meeste Nederlanders hebben meer abonnementen dan ze denken. Ze zijn er zich dus ook niet van bewust hoeveel geld ze eraan uitgeven.