Spring naar content

Leidraad monitoring vroegsignalering

Leren, bijsturen en evalueren door monitoren van het proces van vroegsignalering

4 januari 2023

Sinds begin 2021 hebben gemeenten de taak om de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te implementeren en het vroegsignaleringproces op te zetten. Nu dit in veel gevallen is gerealiseerd, is het belangrijk om het beleid en de uitvoering te monitoren en te beoordelen om te begrijpen hoe effectief vroegsignalering is en om eventuele aanpassingen te doen waar nodig. Monitoring kan ook nuttig zijn wanneer er intern verantwoording af moet worden gelegd voor het vroegsignaleringproces.

Om gemeenten handvatten te bieden bij monitoring en evaluatie van het proces van vroegsignalering van betalingsachterstanden hebben Divosa en VNG Realisatie de Leidraad monitoring vroegsignalering opgezet.

Bekijk de leidraad hier.

Gerelateerde artikelen

Eindrapport Lezen ≠ begrijpen: de invloed van laaggeletterdheid op de omgang met schulden

De helft van de mensen met financiële problemen is laaggeletterd. Schulden lopen snel op, dus gebruik heldere taal en zorg dat je laaggeletterdheid herkent. Syncasso en Kredietbank Nederland testen daarom…

Aanpak problematische schulden

Wat is er bekend over de aanpak van problematische schulden in Nederland? In 2016 ontbraken duidelijke landelijke cijfers. Zo weten Rijk en gemeenten niet hoeveel mensen precies in de schulden…

Arbeidsuitbuiting

De Nationaal Rapporteur adviseert over hoe mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen en te bestrijden. Met haar rapport...