Spring naar content

Leidraad monitoring vroegsignalering

Leren, bijsturen en evalueren door monitoren van het proces van vroegsignalering

21 mei 2024

Sinds begin 2021 hebben gemeenten de taak om de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te implementeren en het vroegsignaleringproces op te zetten. Nu dit in veel gevallen is gerealiseerd, is het belangrijk om het beleid en de uitvoering te monitoren en te beoordelen om te begrijpen hoe effectief vroegsignalering is en om eventuele aanpassingen te doen waar nodig. Monitoring kan ook nuttig zijn wanneer er intern verantwoording af moet worden gelegd voor het vroegsignaleringproces.

Om gemeenten handvatten te bieden bij monitoring en evaluatie van het proces van vroegsignalering van betalingsachterstanden hebben Divosa en VNG Realisatie de Leidraad monitoring vroegsignalering opgezet.

Gerelateerde artikelen

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden – Jaarrapportage 2022

In de jaarrapportage 2022 van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden wordt een beeld geschetst van de werkwijzen en de uitvoering...

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden – Jaarrapportage 2023

Gemeenten en vastelastenpartners zijn sinds 1 januari 2022 wettelijk verplicht om invulling te geven aan de vroegsignalering van schulden. Energiebedrijven,...

Ervaringskennis in Vroegsignalering

Uit onderzoek blijkt dat ervaringskennis—de kennis van mensen die zelf schulden hebben overwonnen—kan helpen bij het effectief leggen van contact met inwoners. Deze ervaringsdeskundigen spreken de taal van de doelgroep,…